תאונות ברחוב

 

תאונה ברחוב – זכויות נפגעי תאונות ברחוב

כל אדם שנפצע בתאונה ברחוב או שנגרמה לו פציעה ברחוב או שהוא חווה נפילה ברחוב או כל פציעה במקום ציבורי עליו לשאול את עצמו וכמובן להייעץ גם עם עורך דין לתאונות ברחוב האם הגורם לתאונה נובע מרשלנות העירייה ? או שהתאונה נגרמה כתוצאה מרשלנות של גורם אחר. אם התאונה נגרמה כתוצאה מאשמתו של גרום כלשהו, כדאי להמשיך לקרוא את המאמר הזה.

כאשר אדם נופל ברחוב ונחבל או שהוא נפצע במקום ציבורי, יתכן שמגיע לו פיצוי כספי. השאלה שיש לשאול ולברר היא האם האחראים או הבעלים של המקום הציבורי התרשלו וכתוצאה מכך התרחשה התאונה. חשוב לציין שלא תמיד יכול הנפגע בתאונה ברחוב לברר בעצמו את שאלת הרשלנות של העירייה או המועצה המקומית. במרבית המקרים כדאי להתייעץ בנושא זה עם עורך דין נזיקין או עורך דין לתאונות ברחוב. לדוגמא, אם אותו אדם נפל לתוך בור במדרכה, אזי העירייה (או הרשות המקומית) אחראית לקיום המפגע. הרשלנות של העירייה נובעת מכך שעירייה סבירה אמורה לדאוג שהמדרכות שלה תהיינה תקינות, ואם יש בורות במדרכה, על העירייה לתקן אותם בהקדם ולא לסכן את תושבי העיר. במקרים רבים מי שיצר את המפגע אינו העירייה אלא גורם אחר, כגון: קבלן של העירייה, בעל עסק מקומי וכו'. גם במקרה זה העירייה אחראית, לפחות באופן חלקי, על קיום המפגע למרות שהיא תנסה להתנער מאחריות ולהטיל את האשם הבלעדי על הגורם השלישי.
חשוב לציין, כי למעשה כל מפגע שקיים ברחוב או בשטח העירייה עשוי לחייב אותה באחריות למפגע וליצור עילת תביעה. חשוב לציין שתביעת נזקי גוף ניתן להגיש רק אם כתוצאה מהמפגע התרחשה תאונה ברחוב. לא ניתן לקבל פיצוי על עצם היותו של המפגע ברחוב.
דוגמאות למפגעים ברחוב: מכשולים שהושארו במקומות שבהם הולכים הולכי רגל (מדרכות, גנים ציבוריים וכו'...), בור ביוב פתוח, שבכת ביוב שבולטת יתר על המידה מהכביש, שבר בשפת המדרכה, ריצפה רטובה, מדרגות לא תקינות, פסולת שהושארה ברחוב או במקומות ציבוריים המהווה מכשול להולכי רגל, העדר תאורת רחוב מספקת ועוד...
חשוב לציין שהנתבעים בתביעות בגין פציעה ברחוב, יכולים להיות לא רק עיריות ורשויות מקומיות אלא גם נתבעים נוספים. להלן פציעות וותאונות ברחוב שהנתבעים בגינן יהיו גורמים אחרים מלבד העירייה:

 • נפילה או פציעה במועדון ספורט, מועדון חברים, מתנ"ס, בית ספר, תנועת נוער וכו'...
 • נפילה או פציעה בבית מלון או אכסניית נוער או בית הארחה.
 • נפילה או פציעה בקניון, מרכז קניות, חנות, מסעדה, פאב, מוזיאון, אולם חתונות, גן חיות, אולם קולנוע, תיאטרון וכו'...
 • פציעה בבריכת שחייה ציבורית או בריכה של קאנטרי קלאב או מועדון ספורט.
 • נפילה ברחוב או פציעה ברחוב כתוצאה מעבודות שביצעו קבלן או חברה קבלנית.
 • נפילה או פציעה בפארק מים, פארק שעשועים, מגרש משחקים.

על בעל המקום ו/או מפעיל המקום, שבו התרחשה התאונה, מוטלת החובה למנוע מפגעים שעלולים לסכן את הציבור שמסתובב ברחוב. כך למשל, אם לדוגמא ברצפת המסעדה יש מדרגה שבורה, שלקוח או עובד של המסעדה עלול למעוד בה, מדובר במפגע שעל בעלי המסעדה ומפעיליה מוטלת החובה למנוע אותו, ולכל הפחות כאשר מדובר במפגע שזה עתה נוצר - יש להזהיר את הציבור מפניו באמצעות שילוט מתאים. גם פציעה אשר נגרמה בשל תכנון לקוי של מדרגות, מעקות ו/או כל מבנה אחר, יכולה לבסס תביעה לפיצויים. חשוב לציין שהרבה פציעות ונפילות במדרגות הן תאונות ברחוב הרבה גרמי מדרגות שנמצאים ברחוב הם בבעלותה ובאחריותה של העייריה. למרבית חלקי המבנים (כמו: מדרגות, מעקים, שיפועים ועוד) קבע מכון התקנים הישראלי תקן שמחייב על פי חוק. אם בעל המבנה ו/או מחזיק המבנה לא פעל על פי התקן, יש בכך משום רשלנות מצידו וזה יכול לבסס עילה לתביעת פיצויים בגין נזקי גוף. גם הזנחה של בעל המקום או מפעילו בעניין התחזוקה של המקום, שגורמת בסופו של דבר לנזק גוף, תחייב אותו בפיצוי כספי.


טיפים ועצות לכל נפגע בתאונה ברחוב

 • יש לבקש את כל הפרטים של העדים לתאונה ברחוב (במידה ויש כאלה). הפרטים של עדים אלה יהיו חשובים ביותר לצורך הגשת התביעה כנגד העירייה או כל גורם אחר. יש לגבות מהעדים עדות באמצעות תצהיר במשרדו של עורך דין ורצוי שזה יהיה עורך דין לתאונות ברחוב קרי עורך דין לנזיקין שבקיא בכל נושא התאונות ברחוב.. רצוי לעשות את התצהיר סמוך ככל האפשר למועד אירוע התאונה. בשלב מאוחר יותר העדים עלולים מסיבות שונות ומשונות ללקות "בשכחה", ואם נערך תצהיר במשרדו של עורך דין לתאונות ברחוב אפשר לרענן את זיכרונם באמצעות התצהיר שהם נתנו סמוך למועד התאונה
 • כל עורך דין לנזיקין ובוודאי שכל עורך דין לתאונה ברחוב ידגיש שיש להתפנות לבית חולים או לכל מוסד רפואי אחר מיד לאחר קרות אירוע התאונה ברחוב. כל עיקוב בקבלת טיפול רפואי עלול לפגוע בזכויות המשפטיות של הנפגע. לפני שעוזבים את המוסד הרפואי יש לוודא שהרופא לא התרשל במילוי המסמך הרפואי, ורשם במדויק את כל התלונות וכמובן גם את נסיבות התאונה. אם בטעות הרופא כתב "נפילה על הכביש" במקום "נפילה על המדרכה", הוא עלול לסבך את התיק במשפט שימשך שנים ויעסוק אך ורק בסוגייה היכן בדיוק התרחשה התאונה. כמובן, שאם הרופא שוכח לתעד תלונות על כאבים ו/או מגבלה בתנועות, מאוחר יותר יהיה מאוד קשה לשכנע את בית המשפט שהכאבים מהם סובל הנפגע מקורם בתאונה.
 • יש לצלם במצלמה ( לא על ידי צלם מקצועי) את כל חלקי הגוף שנפגעו בתאונה לרבות שריטות, שפשופים, המטומות (שטפי דם תת עוריים) ואת שאר סימני הפציעה. יש לזכור שלאחר מס' ימים רוב הפצעים מגלידים ולא ניתן יותר לצלם אותם. כעורך דין לתאונות ברחוב אני ממליץ שבחלק מהתמונות כדאי שגם פרצופו של הנפגע יהיה מצולם. המלצה זו ניתנת לכם , מכיוון שבמקרים רבים עלולה חברת הביטוח לטעון שהתמונות הן של נפגע אחר ולא של הנפגע נשוא כתב התביעה.
 • יש להיוועץ ובהקדם, עם משרד עורכי דין לנזקי גוף שיש בו עורך דין לתאונות ברחוב, שהינו מיומן לייצוג ולטיפול בנפגעי תאונות ברחוב
 • יש לשמור על כל המסמכים המעידים על ההוצאות שהוצאו בעקבות התאונה ברחוב.
 • ש לצלם את המפגע שגרם לתאונה ברחוב, מיד לאחר התאונה ברחוב. יש לעשות זאת בהקדם מאחר ובמקרה שמחליטים לתבוע את העירייה, לדוגמא, העירייה עלולה לתקן את המפגע ברחוב לפני שהנפגע בתאונה ברחוב הספיק לצלם אותו. במקרים שאין תמונה של המפגע שגרם לתאונה ברחוב יהיה קשה להוכיח את רשלנותה של העייריה ולזכות בתביעה. יש לצלם מספר רב של תמונות ממספר זויות שונות וכן ממרחקים שונים. כמו כן, יש להוסיף בחלק מהתמונות סרגל או סרט מדידה שיסייעו להמחיש את גודל המפגע ועומקו. כלומר תמונות שממחישות את המפגע שגרם לתאונה ברחוב. מומלץ שלא להיעזר בצלם מקצועי וזאת משתי סיבות:
  • מרבית הצלמים המקצועיים לא יודעים על מה לשים את הדגש, כך שהתמונות שהם מצלמים לא בהכרח שימושיות יותר מתמונות שמצלם אדם שאינו צלם מקצועי.
  • אם יתנהל משפט בין התאונה ברחוב יהיה צורך להביא את הצלם, על מנת שיעיד על כך שהוא זה שצילם את התמונות. במקרים כאלה הצלם בדרך כלל דורש בעבור ההופעה בבית המשפט סכום כסף נוסף וחבל לבזבז את הכסף. סוף מעשה במחשבה תחילה.

 

 • יש לגבות את קובץ התמונות שמעידות על המפגע. יש לצרוב ולהעביר את קובץ התמונות כגיבוי למס' מחשבים ודיסקים , לרבות לצרוב דיסק מיוחד דיסק שיהיה בתיק התביעה. במרבית המקרים אם לא נוקטים בצעד זה, כשבסופו של דבר יש צורך בקובץ מסתבר שמישהו במשפחה בטעות מחק אותו, או שפירמתו את המחשב, או שזרקו אותו או נתנו אותו.
 • אין לשוחח עם החוקרים מטעם חברת הביטוח של העירייה בטרם נועצת בעורך דין לתאונות ברחוב. במרבית המקרים עורכי דין לנזיקין אוסרים על הפצועים מהתאונות לשתף פעולה עם החוקרים. יש לזכור! החוקר שנשלח מטעם חברת הביטוח בעקבות התאונה ברחוב הוא בדרך כלל נגדך, הוא מקליט את החקירה ועושה שימוש אך ורק באינפורמציה שיכולה לשמש כנגדך. מיותר לציין, שאסור גם לחתום לחוקר של התאונה ברחוב על שום מסמך, אפילו לא מסמך שמאשר את כתובת המגורים שלך.(החוקר של התאונה ברחוב לא יציג עצמו כחוקר אלא יגיד שהוא נציג מטעם חברת הביטוח)
 • אין ליזום פניות כלשהן לאף גורם בכתב ו/או בע"פ, לרבות חתימה על טפסים שונים בטרם התייעצתם עם עורך דין לנזיקין או עורך דין לתאונות ברחוב.
 • אסור לתת מסמכים מקוריים לאף גורם. במידה ויש צורך להשאיר מסמכים רפואיים כלשהם, יש להשאיר בידי אותו גורם אך ורק עותק ואת המקור לשמור אצלכם.
 • יש לשקול הגשת תלונה במשטרה בנושא המפגע שגרם לתאונה ברחוב, אך אסור לעשות זאת מבלי להיוועץ תחילה עם העורך דין לתאונה ברחוב , שייצג אתכם בתביעת נזקי גוף.

משרדנו הוא משרד עורכי דין לנזיקין המתמחה בנזקי גוף. אנו נאפשר לך להתייעץ עם עורך דין לתאונות ברחוב.

התקשר עכשיו לטלפון 1-800-229-444 
וקבע פגישת ייעוץ ראשוני עוד היום!!

אם אתה מתעניין בתאונות ברחוב כדאי שתקרא גם את המאמרים הבאים: לשם כך לחץ על:

זכויות נפגעים במקומות ציבוריים

תאונות ילדים 

תאונות אופניים

פוליסת ביטוח תאונות אישיות 

תאונות תלמידים

תאונות פארקור 

תאונות ברחוב


האמור במאמר זה אינו בא להחליף התייעצות עם עו"ד לתאונות ברחוב. המאמר הוא כללי ובכל מקרה פציעה , יהיו המלצות שונות. אם לאחר ההתייעצות בעורך דין לתאונות ברחוב יהיו סתירות בין הנאמר במאמר זה ובין המלצותיו של העורך דין, תמיד יש להעדיף את המלצותיו של עורך הדין לתאונות ברחוב ששמע את המקרה הספציפי וגם לקח על עצמו את הטיפול בתיק