תאונות ילדים

תאונות ילדים


הביטוח הנפוץ ביותר לתאונות ילדים הוא ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

כל ילדי ישראל בגילאי 18 – 6 (לעיתים גם ילדים בני 5) מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים.


הילדים מבוטחים 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה ומכוסים במקרה של אירועי תאונות ילדים מכל הסוגים, למעט תאונות ילדים שהפיצוי עבורן מוסדר על פי חוק כגון: תאונות דרכים. מלחמה ופעולות טרור, פעילות צבאית סדירה ונזק הנגרם במהלך עבודה.


הפיצוי  בגין תאונות ילדים אינו מותנה בהוכחה של מעשה רשלנות מצד רשות כלשהיא וכמו כן, אין הפיצוי מנוכה מכל פיצוי אחר שיקבל הנפגע מכל גורם אחר בגין אותה תאונה.


על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים גובה הכיסוי הביטוחי שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה, אך היות והתנאים בין החברות השונות דומים מאוד מצאנו לנכון להעלותם על הכתב:

  • למקרה של נכות מלאה וקבועה $120,000 - $80,000 (תלוי באיזו חברת ביטוח הילד בוטח באותה שנה). 
  • במקרה של נכות חלקית קבועה, על פי אחוזי הנכות באופן יחסי לנכות מלאה. לדוגמא נכות של 25% תזכה בסכום על סך $20,000 - $25,000 (תלוי באיזו חברת ביטוח בוטח הילד באותה שנה). 
  • במקרה של חוסר יכולת ללכת לבית הספר כתוצאה מתאונת ילדים, המלווה באישור רפואי מתאים הילד זכאי לקבל פיצוי בשיעור של $20 - $15 ליום (בחלק מחברות הביטוח החל מהיום השישי ובחלק החל מהיום ה- 10 לתקופת האי כושר). 
  • פגיעות בשיניים מזכות בסכומים נמוכים, בדרך כלל כ- $250 על כל שבר בשן.

הערה: בחלק מחברות הביטוח מבוטחים גם הורי הילדים המבוטחים. יש לברר את זה אצל עורך דין מיומן שמתמחה בתאונות ילדים ובפרט לפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.


זהירות התיישנות! 

התביעה בתאונות ילדים, על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, מתיישנת ברוב המקרים כשהנפגע מגיע לגיל 21. כלומר, ניתן במרבית המקרים לתבוע פיצויים בגין תאונות ילדים שאירעו כשהנפגע היה בין גיל 6 לגיל 18, אבל את התביעה יש להגיש לא יאוחר מגיל 21 (3 שנים מהיום בו מלאו לנפגע 18 אביבים). חשוב לציין שבמקרים מסוימים עורך דין מיומן יכול לעקוף את בעיית ההתיישנות של תאונות ילדים, קרי יכול להגיש את התביעה גם לאחר גיל 21 . לצורך כך יש להתייעץ עם עורך דין  בעל נסיון המתמחה בתאונות ילדים ובעיקר בפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.


שכר טרחה של עורך דין במקרה של תאונות ילדים

שכר הטרחה של עורך הדין נקבע באחוזים התלויים בהצלחתו בתיק. 
השכר המומלץ במקרה של פשרה ולפני הגשת תביעה משפטית: 15% + מע"מ. בכל מקרה אחר: 20% + מע"מ.

תביעות משפטיות של תאונות ילדים

את התביעות בגין תאונות ילדים, על פי פוליסות לתאונות אישיות תלמידים, ניתן להגיש כמעט בכל בית משפט בישראל. עורכי דין שמתמחים לפוליסות תאונות אישיות תלמידים בדרך כלל מגישים תביעות נוספות בגין אותה תאונה. בתביעות האלה תובעים בין השאר פוליסות ביטוח צד ג', קרי תביעה כנגד הגופים שבגללם התרחשה תאונת הילד וזאת בגין עוולת הרשלנות שגרמה לתאונת תלמיד.


הערה חשובה:
היות ומדובר במספר חברות ביטוח שמספקות את אותו השירות, תנאי הפוליסות אמנם דומים, אך יתכנו שינויים בין פוליסה לפוליסה. לכן, אין הכתוב בתקציר זה בא להחליף ייעוץ מעורך דין מיומן שהוא מתמחה בתאונות ילדים ובפרט לפוליסת תאונות תלמידים.


כשמדובר בתאונת ילדים ניתן להגיש תביעות נוספות בגין אותה התאונה 

במקרים רבים, ניתן לתבוע בנוסף לפוליסה הבסיסית שזה עתה עסקנו בה, גורם נוסף בגין אותה תאונה. לצורך כך יש בדרך כלל להוכיח רשלנות של אותו גורם. 
לדוגמא: אם תאונת הילד הייתה בחצר בית הספר ,במסגרת שיעור התעמלות, והילד נפצע כתוצאה מהחלקה על ריצפה רטובה, זוהי רשלנות של בית הספר ועל כך ניתן לתבוע את משרד החינוך בתביעה נוספת של תאונות ילדים.


אם התאונה היתה ברחוב והילד נפצע כתוצאה מבור שהיה באמצע המדרכה, זוהי רשלנות של העירייה ועל כן ניתן לתבוע את העירייה בתביעה של תאונות ילדים.


חשוב לציין שבמקרה של תביעה, לא נערך קיזוז של הכספים שהתקבלו במסגרת פוליסת ביטוח תאונות תלמידים וכל תביעה היא עצמונית לחלוטין ואינה מתחשבת בתוצאות או בסכומים של התביעה השניה.


מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתאונות ילדים כבר בשלביה הראשונים של הפגיעה כדי שניתן יהיה לבסס ביתר קלות את שאלת אחריותו של המזיק (עירייה או בית ספר) בתיק המשפטי. 
 

פנה אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני!!

    1800-229-444              

וקבע פגישת ייעוץ עוד היום