פוליסת ביטוח תאונות אישיות

פוליסת ביטוח תאונות אישיות היא פוליסה נפוצה מאוד בן השאר היות ומדובר בפוליסה זולה באופן יחסי 

חשוב לציין שכל ילדי ישראל בגילאי 18 – 6 (לעיתים גם ילדים בני 5) מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים


חשוב מאוד לבדוק את רשימת החריגים שקיימת בכל פוליסה. לעיתים, רשימת החריגים היא כל כך מורחבת, עד שבעצם לא ברור מה הפוליסה כן מבטחת. במקרים רבים, גם עורך דין מיומן לנזקי גוף ובפרט לפוליסת ביטוח תאונות אישיות מתקשה להבין מה בעצם הפוליסה מבטחת. החריגים הנפוצים במרבית הפוליסות לביטוח תאונות אישיות הן:  תאונות דרכיםתאונות במלחמה, פגיעות מטרור, פגיעות מפעילות צבאית סדירה ותאונות עבודה.


הפיצוי מכח פוליסת תאונות אישיות אינו מותנה בהוכחה של מעשה רשלנות מצד גורם או רשות כלשהיא, כמו כן אין הפיצוי מנוכה מכל פיצוי אחר שיקבל הנפגע מכל גורם אחר בגין אותה תאונה.


על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, גובה הכיסוי הביטוחי שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה באופן משמעותי ולכן יש להתייעץ ולבדוק את הפוליסות השונות.  גם אם מדובר בפוליסה שלכאורה הסכום הנקוב בה הוא גבוה אך יש לה רשימת חריגים גדולה והיא מעניקה פיצויים מוגבלים בגין נכויות חלקיות, יתכן שהיא פוליסה גרועה מאוד


מרבית הפוליסות ביטוח תאונות אישיות מפצות בגין המרכיבים הבאים:

א. מוות מתאונה - ככל שהסכום הנקוב בפוליסה גבוה יותר כך הפיצוי יהיה גבוה יותר וזאת בכפוף לכך שהמוות לא נגרם כתוצאה מאחד האירועים הנקובים ברשימת החריגים. 

ב. פיצוי למקרה של אובדן כושר עבודה - מדובר באובדן כושר שגורם לחוסר יכולת ללכת, לעשות פעילויות שוטפת כגון: עבודה, טיפול במשק הבית (כשמדובר בעקרת בית)  ללמוד באוניברסיטה (כשמדובר בסטודנט) או הליכה לבית הספר (כשמדובר בתלמיד)  והכל כמובן כתוצאה מתאונה. במקרים כאלה מרבית הפוליסות לביטוח תאונות אישיות מפצות את המבוטח בסכום של כמה מאות שקלים בגין כל שבוע שבו נבצר ממנו לעבוד. כשמדובר בפוליסות תאונות אישיות תלמידים זכאי הילד לקבל פיצוי בשיעור של $20 - $15 ליום (בחלק מחברות הביטוח החל מהיום השישי ובחלק החל מהיום ה- 10  ואף ה15 לתקופת האי כושר שאיננה מאפשרת לו ללכת לבית הספר). חשוב להצטייד באופן מיידי בתעודות מחלה - תעודות אי כושר מקופת חולים. גם כשמדובר בעקרת בית  יש צורך בתעודות מחלה כאלה, כי אחרת לא תוכל לקבל פיצוי בגין תקופת האי כושר מחברת הביטוח. חשוב לציין שברוב הפוליסות, הפיצוי בגין תקופת האי כושר מוגבל לתקופה של כמה חודשים ועד שנה. 

ג. פיצוי למקרה של נכות מלאה וקבועה:  ככל שהנכות גבוהה יותר כך גובה הפיצוי גבוה יותר כשבדרך כלל כשמדובר בנכות צמיתה של 100%, סכומי הפוליסות נעים מעשרות אלפי שקלים ועד למיליוני שקלים.

ד. פיצוי למקרה שנקבעה נכות צמיתה חלקית, חשוב לציין שבמקרה של נכות חלקית קבועה קיימים שלושה סוגים עיקריים של פוליסות:

1 הפוליסות הטובות יותר -  פוליסות שמפצות על פי אחוזי הנכות באופן יחסי לנכות מלאה כשהאחוזים נקבעים לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי. לדוגמא: אם מדובר בפוליסה על סכום של מיליון דולר, נכות של 25% תזכה בסכום של $250,000 ואם מדובר בפוליסה על סכום של 50,000 דולר והנכות החלקית שנקבעה היא בגובה של 50%, אזי הפיצוי יהיה בסכום של $25,000. 

2 הפוליסות הפחות טובות - "ממציאות" בפוליסה אחוזי נכות לפי יד הדמיון השורה עליהן, ואז כשקורה מקרה ביטוח הנוסחה לפיצוי פוגעת בזכויות הנכה באופן משמעותי. 

3 הפוליסות הגרועות - שגם אם נקבע שיש לתובע אחוזי נכות לצמיתות, הפוליסות האלה לא מפצות בגין אחוזי נכות אלא אם כן מדובר בשבר או בקטיעה שנגרמו למבוטח. יש להימנע עד כמה שאפשר מלרכוש פוליסות כאלה, וזאת מכיוון שהן בעצם שוללות פיצוי בגין נכויות מסוגים שונים ורבים. לדוגמא: אם כתוצאה מתאונה יש נזק קשה למניסקוס בברך (אבל אין שבר ואין קטיעה), למרות שאדם כזה זכאי לדרגת נכות בשיעור של כ- 10%, הוא לא יקבל פיצוי על פי תנאי הפוליסה. 


זהירות התיישנות! 

התביעה על פי  פוליסת ביטוח תאונות אישיות מתיישנת תוך 3 שנים מיום האירוע (כשמדובר בילדים, ברוב המקרים ההתיישנות תהיה כשהנפגע מגיע לגיל 21 מכיוון ששלוש השנים נספרות מגיל 18).

חשוב לציין שבמקרים מסוימים כשמדובר בפוליסות קבוצתיות, עורך דין מיומן יוכל לעקוף את בעיית ההתיישנות של ביטוח תאונות אישיות  ויוכל להגיש את התביעה גם לאחר שחלפו 3 שנים מיום האירוע . לצורך כך יש להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון והמיומן בביטוח ובעיקר בפוליסות ביטוח תאונות אישיות .


שכר טרחה של עורך דין במקרה של תאונות ילדים

שכר הטרחה של עורך הדין נקבע באחוזים התלויים בהצלחתו בתיק. 
שכר הטרחה המומלץ במקרה של פשרה, ולפני הגשת תביעה משפטית: 15% + מע"מ. בכל מקרה אחר: 20% + מע"מ.

תביעות משפטיות של תאונות ילדים

את התביעות בגין  פוליסות תאונות אישיות  ניתן להגיש כמעט בכל בית משפט בישראל. עורכי דין שמתמחים לפוליסות תאונות אישיות בדרך כלל מגישים תביעות נוספות בגין אותה תאונה. אבל בדרך כלל בתביעות נוספות כאלה יש צורך להוכיח  אשמה של הגורם שגרם לתאונה או שבאשמתו התרחשה התאונה. תביעות אלה הן בדרך כלל תביעות על פי פקודת הנזיקין, ואלה הן תביעות חבות מעבידים או תביעות ביטוח צד ג' קרי, תביעה כנגד הגופים שבגללם התרחשה התאונה ונגרם הנזק גוף. התביעה בדרך כלל מתבססת על עוולת הרשלנות שגרמה לפציעה בתאונה.


לדוגמא: אם התאונה היתה בזמן עבודה (ואין החרגה בפוליסה על תאונות עבודה) והעובד נפצע כתוצאה ממכשיר מסוכן שפגע בו או כתוצאה מכך שלא סיפקו לו אמצעי הגנה וזו היתה הסיבה שבגללה הוא נפגע בתאונה, זוהי רשלנות של המעביד ועל כן ניתן לתבוע את המעביד, או יותר נכון את פוליסת ביטוח חבות מעבידים, שיש לכל מעביד, בתביעת נזיקין.


חשוב לציין שבמקרה של תביעה כנגד המזיק, לא נערך קיזוז של הכספים שהתקבלו במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות וכל תביעה היא עצמונית לחלוטין ואינה מתחשבת בתוצאות או בסכומים של התביעה השניה.


מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות בגין פוליסות תאונות אישיות כבר בשלביה הראשונים של הפגיעה, כדי שניתן יהיה לבסס ביתר קלות את שאלת אחריותו של המזיק (מעביד או גוף אחר) בתיק המשפטי.