מי מוכר כנכה צה"ל

מי מוכר כנכה צה"ל

על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959, מוגדר המונח "נכות" כאיבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה ממחלה, או החמרת מחלה או חבלה.

חוק הנכים תגמולים ושיקום דן בשלושה סוגים שונים של נכויות:

1 חבלה רגילה

2 מחלה כתוצאה מהשירות

3 החמרה של מחלה שהוכרה או של חבלה שהוכרה

הגורם החשוב ביותר שבגינו יוכר החייל כנכה צהל או כנכה משרד הביטחון, הוא קיומו של הקשר הסיבתי בין הפגיעה או הנכות לבין השירות בכוחות הביטחון (צהל או המשטרה או שירות בתי הסוהר). החייל או הסוהר או השוטר שנפגע כתוצאה מהשירות, חייב להוכיח כי הנכות ממנה הוא סובל, היא כתוצאה מאירוע או מתהליך שאירעו לו בתקופת שירותו כאיש כוחות הביטחון וגם עקב שירותו כאיש כוחות הביטחון. אין זה חשוב אם הנכות היא כתוצאה ממחלה, מתאונה או מהחמרה של מחלה או תאונה שהוכרו בעבר. מה שחשוב הוא שיהיה קשר ברור בין אותה נכות ובין שירותו הצבאי.

רבים מהנכים משוכנעים שאם חלו במחלה כלשהי במהלך שירותם הצבאי, ברור שהם יוכרו כנכי צהל וכי יוכלו להיכנס במסגרת חוק הנכים תגמולים ושיקום. לדאבוני הרב, נכים אלה טועים. אם הם לא יוכלו להוכיח קשר סיבתי, בין הנכות ובין השירות הצבאי, הם לא יוכרו כנכי צהל.

קצין תגמולים אליו מגיעות התביעות של נכי צהל או נכי המשטרה על מנת שיכירו בהם כנכים, הוא הגורם שאמור להכיר בתובע כנכה על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. רק לאחר שקצין תגמולים יכיר בקשר הסיבתי שבין הנכות ובין השירות, התובע יופנה לועדה רפואית אשר תקבע באם נותרה לנכה נכות, ומה היא דרגת הנכות שנותרה לו.

 

כלומר, ההכרה של התובע  כנכה על פי חוק הנכים, היא השלב הראשון בתהליך התביעה. רק אם התובע יעבור את השלב הראשון הוא יופנה לוועדה רפואית כשלב שני והיא תקבע את דרגת נכותו.

הוועדה הרפואית של משרד הבטחון קובעת את הנכות הזמנית או הצמיתה על פי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות), תש"ל – 1969, שבהם כתובות רשימה של פגימות ומה הם אחוזי הנכות הקבועים לכל פגימה ופגימה.

מומלץ שכל פנייה לקצין התגמולים וכן לועדות רפואיות של משרד הביטחון, תהיה בליווי או לפחות לאחר קבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון. מומלץ מאוד (בעיקר כשמדובר במחלה כתוצאה מהשירות) שלא להגיש את הטפסים לבד ולקוות "שהצדק יצא לאור". לדאבוני הרב, במקרים רבים גם עורך דין מקצועי אינו יכול "להציל" את התביעה, במידה והיא הוגשה על ידי הנכה באופן עצמאי, ונכתבו בתביעה עובדות או שהעובדות הוצגו בה בצורה לא נכונה.

 

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

 

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

 

פציעת חיילים בזמן חופשה

 

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

 

פיצויים ממשרד הביטחון

 

ועדה רפואית נכי צהל 

 

תביעה לנכות מוסבת 

 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

 

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני!