פציעת חיילים בזמן חופשה

זכויות חיילים בשירות חובה שנפצעו בזמן חופשה 


חוק הנכים תגמולים ושיקום עושה הבחנה בין נכי צהל שנפגעו במהלך פעילותם הצבאית (לרבות בזמן הנסיעה מהבסיס לבית ומהבית לכיוון הבסיס), לבין חייל שנפגע במהלך חופשה מאושרת מהצבא (נניח סוף שבוע בו יצא החייל לחופשה).

חוק הנכים  תגמולים ושיקום, שכידוע חוקק בשנת 1959, בא לתת מענה לאותם אנשי כוחות הביטחון שנפגעו במהלך השירות שלהם. החוק אינו מבוסס על דיני הנזיקין ולמען האמת אינו אמור להיות מבוסס על דיני הנזיקין. חייל שמקריב את גופו למען ביטחון ישראל, מן הראוי שמדינת ישראל תפצה אותו במידה ויפצע. הפיצוי הוא פונקציה של דרגת הנכות וחוסר המסוגלות של נכה צהל לתפקד ואין הפיצוי קשור לרמות ההשתכרות של החייל או להפסדי השתכרות שלו.


ב-1988 נחקק חוק נוסף לחוק הנכים שהוא "חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם - חבלה שלא בעת מילוי תפקיד". החוק בא לתת מענה לחיילים שנפגעו במהלך החופשות שלהם מהצבא. החוק קובע כי חייל בשרות סדיר שנחבל במהלך חופשה מאושרת מהצבא, וכתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי ועדה רפואית של משרד הביטחון על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, יהיה זכאי להטבות הקבועות בחוק הנכים תגמולים ושיקום.

במילים אחרות, מצבו המשפטי של חייל שנפצע בזמן חופשה מהצבא נחות לעומת מצבו המשפטי של חייל שנפצע במהלך השירות לרבות בדרך מהבסיס הצבאי לביתו וכן בדרך מביתו לכיוון הבסיס הצבאי.


חשוב לציין שאם לחייל בחופשה, ועדה רפואית תקבע נכות בשיעור של 19% בלבד, הוא לא יהיה זכאי לשום הטבה על פי חוק הנכים, למעט הזכות להגיש בשלב מאוחר יותר תביעה להחמרה במצבו הרפואי.


חשוב לציין שחוק הנכים תגמולים ושיקום אינו מאפשר לאיש כוחות הביטחון  לקבל סעדים שהוא זכאי לקבל על פי פקודת הנזיקין, לרבות: פיצוי עבור כאב וסבל ועוגמת נפש, הפסדי השתכרות והפסדי כושר השתכרות לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, תנאים סוציאליים והטבות שונות, עזרת צד ג' וכו'...והפיצוי על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום ניתן בהתאם לנכותו הרפואית (כאשר נכי צהל שממש לא מסוגלים לתפקד ולעבוד לפרנסתם זכאים לתוספת מסוימת). יש לציין  שעל פי חוק הנזיקין האזרחי מנוע חייל שמגיש תביעתו במסגרת חוק הנכים תגמולים ושיקום מלהגיש תביעה רגילה על פי פקודת הנזיקין ולקבל פיצוי כספי עבור אותם ראשי נזק שנגרמו לו כתוצאה מפגיעתו.

יש להבהיר בנושא זה שחוק הנכים תגמולים ושיקום נותן פיצוי לא רק לחיילי צהל בשירות סדיר. חוק הנכים תגמולים ושיקום נותן כיסוי גם לאנשי קבע, שוטרים, סוהרים, אנשי המשמר האזרחי ועוד.

ואולם, הזכות לתבוע את משרד הביטחון גם בגין תאונות שהתרחשו בזמן חופשה מאושרת, ניתנת רק לחייל צהל בשירות סדיר ולא לשאר הגורמים שחוק הנכים מגן עליהם.

 

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

 

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

 

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

 

פיצויים ממשרד הביטחון

 

ועדה רפואית נכי צהל 

 

תביעה לנכות מוסבת 

 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

 

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

 

 וקבע פגישת ייעוץ ראשוני!