תביעה להחמרת מצב - משרד הביטחון

 

תביעה להחמרת מצב במשרד הביטחון

 

תביעה לבדיקה חוזרת על ידי ועדה רפואית  של משרד הביטחון

 

שוטרים, חיילים, אנשי שירות בתי הסוהר, ומתנדבי המשמר האזרחי מוגדרים כאנשי כוחות  הביטחון. אוכלוסיה זו מבוטחת על פי חוק הנכים – החוק שעל פיו תובעים את משרד הביטחון. כמשרד עורכי דין לתביעות נגד משרד הביטחון, אנו ממלצים לאנשי כוחות הביטחון להגיש תביעות להכרה כנכה משרד הביטחון, גם אם לאחר הפציעה המצב מתייצב ולא נשארת נכות. לדוגמא אדם שנפגע בעמוד השדרה במהלך השירות, ונמצא שיש לו בלט דיסק. אם חייל זה הגיש תביעה כנגד קצין התגמולים, ונקבעה לו נכות אפילו בדרגת 0% או כל דרגת נכות מתחת ל10% , שומר על זכויותיו כנכה צהל. מסתבר שבדרך כלל במהלך השנים אנשים לא הופכים להיות בריאים יותר. נהפוך הוא, בדרך כלל עם השנים המצב הרפואי של נכי צהל או יותר נכון נכי משרד הביטחון מחמיר, ואז נפתחת בפניהם האפשרות להגיש "תביעה לבדיקה חוזרת" שהכוונה בעצם לתביעה להחמרת מצב של נכי צהל.

נקח את הדוגמא שלא אותו נכה צהל שנפגע בעמוד השדרה, קיים סיכוי גבוה שלימים תחול החמרה במצבו הרפואי  של נכה צהל זה, שבאה לידי ביטוי בין השאר בכאבים חזקים,מגבלה משמעותית בתנועות עמוד שדרה וכן בהקרנות של הכאבים לרגליים.  במקרה כזה  מומלץ לנכה צהל כזה לפנות למשרד הבטחון בתביעה להחמרה במצב

תנאי הזכאות  להגשת תביעה להחמרת מצב

 כדי להגיש תביעה להחמרת חשוב מאוד לוודא  שהפגיעה, בגינה טוען הנכה שחלה החמרה  , הוכרה על ידי קצין התגמולים של משרד הביטחון כפגיעה בזמן השירות ועקב השירות. במידה והפגיעה לא הוכרה מלכתחילה על ידי קצין התגמולים של משרד הביטחון הרי שכל החמרה שלה לא תהא ברת תביעה מול משרד הביטחון ולא ניתן יהיה לעקוף את התנאי הבסיסי הזה. במקרים מסוימים במקרים כאלה  ניתן להגיש תביעה על פי תקנה 9 – תביעה לנכות מוסבת ולשם הרחבה בנושא לחץ כאן: נכות מוסבת

 בכל אופן כעורך דין למשרד הביטחון וכעורך דין לתביעות החמרת מצב למשרד הביטחון אני ממליץ  לכל איש כוחות הביטחון שנפגע בשירות שידאג למצות  את זכויותיו על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום ולדאוג לקבל הכרה כנכה צהל ממקצין התגמולים של משרד הביטחון

במידה וקצין התגמולים הכיר בפגיעה כפגיעה בשירות עוד  בעבר, הרי שמצבו של הנכה הוא טוב יחסית והוא יוכל להציג בפני קצין התגמולים תיעוד רפואי שמצביע על החמרה במצבו הרפואי. חשוב לציין שחשוב מאוד להצטייד במסמכים רפואיים שמצביעים על החמרה במצבו הרפואי של נכה צהל במועד התביעה להחמרה, בהשוואה לועדה הרפואית האחרונה של משרד הביטחון שקבעה את נכותו של הנכה. במקרה שעסקנו בו, אם מדובר בהחמרה במצב עמוד השדרה, מומל. שהנכה התובע החמרה ממשרד הביטחון, יערוך בדיקת CT או בדיקת MRI  ואם ימצאו שבלט הדיסק הפך לדוגמא לבקע דיסק עם לחץ על השק הטקאלי של עמוד השדרה, זה עשוי להצביע על החמרה במצב הרפואי של הנכה שהוכר כנכה צהל. אם בנוסף לכך יערוך התובע בדיקת EMG היא עשויה לאשר את הקרנת הכאב מעמוד השדרה לרגליים או לאחת מהן. ממצאים אלה יקלו מעוד על הועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניני החמרה במצב להכיר באחוזי נכות גבוהים יותר ולקבל את התביעה נגד משרד הביטחון - תביעה להחמרה במצב

 את הבקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית של משרד הביטחון או בקשה לבדיקה חוזרת של ועדה רפואית בשל החמרה במצב הרפואי, ניתן להגיש רק במידה וחלפו לפחות ששה חודשים ממועד קביעת הוועדה הרפואית האחרונה, שבדקה את התובע

 סיכויים וסיכונים  בוועדה הרפואית להחמרת מצב

לאחר הגשת התביעה  לבדיקה חוזרת (החמרת מצב) התובע החמרה יוזמן  לוועדה הרפואית, שם יצטרך לפרט בפני הועדה הרפואית להחמרה של משרד הביטחון את הסיבות שלטענתו הוא זכאי לקבל בגינן הכרה בהחמרה במצבו הרפואי חשוב לציין שבתביעות החמרה יש סיכון מסוים, אמנם הוועדה הרפואית אמורה לדון רק בנושאים שהנכה ביקש ממנה לדון בהם  בתביעה להחמרה  במצב אך לעיתים מחליטה הועדה הרפואית להחמרת מצב לפתוח גם סוגיית את הנכויות  האחרות שמהן סובל התובע ושאין עליהן מחלוקת ושהתובע לא הגיש בגין תביעה להחמרה במצב. לדוגמא אם נחזור לדוגמא שדנו בה בתחית המאמר, אם הנכה קיבל גם נכות נפשית בשיעור של 20% באותה תאונה שבה נפגע בעמוד השדרה (וכאמור בעמוד השדרה נקבעה לו נכות בשיעור של 0% ) נניח שאכן חלה החמרה במצבו הרפואי לעניין עמוד השדרה, ונניח שהועד גם תקבע לו נכות בשיעור של 10% לצמיתות, אבל באותה הזדמנות מחליטה הועדה לפתוח מחדש לדיון את נושא הנכות הנפשית, במצב זה הנפגע עומד בסיכון מאוד גבוה. אם הועדה תחליט להוריד לו את הנכות הנפשית משיעור של 20% לדרגת נכות של 5% , הרי שגם אם הכירה הועדה הרפואית של משרד הביטחון  בתביעה להחמרה במצב הרפואי עקב עמוד השדרה, הרי בסופו של יום הנכות המשוקללת תהיה פחות מ15% ועל כן הנכה לא יהיה זכאי לגמלא, אלא למענק' חד מפעמי בלבד. כלומר שכרו יצא בהפסדו. על כן אנו ממליצים לכל נכה צהל או נכה משרד הביטחון שרוצה להגיש תביעה לועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניין החמרה במצב הרפואי, להתייעץ תחילה עם משרד עורכי דין לתביעות משרד הביטחון או לפחות עם עורך דין למשרד הביטחון. עורך דין שמיומן בתביעות החמרה במצב כנגד משרד הביטחון, יצביע מראש בפני הנכה , לא רק על הסיכויים בתביעת ההחמרה אלא גם על הסיכונים שבתביעה להחמרה במצב.

 יש לציין שהוועדה הרפואית להחמרה במצב היא בעצם וועדה רפואית מדרג ראשון ועל כן גם הנפגע (אך גם קצין התגמולים) יכול להגיש ערר על החלטות הועדה הרפואית להחמרה. את הערר על החלטת הועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניני החמרה במצב ניתן להגיש  לוועדה הרפואית העליונה. אם גם החלטת הועדה הרפואית העליונה אינה מספקת את נכה של משרד הביטחון הוא יכול להגיש  ערער בפני בית המשפט המחוזי וזאת  בשאלה משפטית בלבד.

 חשוב לדעת, כי אין לנכה שתובע תביעת החמרה, כל רשת ביטחון שהנכות שנקבעה לו על ידי הועדה הקודמת, משמשת "כריצפה" הוועדה הרפואית להחמרה יכולה להעלות את אחוזי הנכות הרפואית אך  הועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניני החמרה במצב יכולה גם  להפחיתה את הנכות הרפואית והכול בהתאם לשיקול דעתה

חשוב לציין שלא רק לנכי צהל עומדת הזכות להגיש תביעות להחמרה במצב ( בקשה לבדיקה חוזרת) . לדאבוננו הרב גם לקצין התגמולים של משרד הביטחון, יש את הזכות לזמן כל נכה צהל לבדיקה חוזרת וזאת אם והיה לו יסוד להניח כי חל שינוי בדרגת נכותו של הנכה. קצין התגמולים יכול לזמן את הנכה לבדיקה חוזרת רק בחלוף חצי שנה ממועד בדיקתו האחרונה בועדה רפואית של משרד הביטחון.  הפרקטיקה מלמדת שבדרך כלל , קצין התגמולים  של משרד הביטחון אינו יוזם את הזימון סתם אלא רק אם יש לו סיבה ממשית או שהנפגע עורר איזה שהוא "דב רדום" במערכת אינו משתמש בזכותו זו באופן שרירותי אלא במידה וקיימת סיבה מהותית לכך.

 הגשת תביעה להחמרת מצבב באמצעות עורך-דין

 הרבה נכי צהל מצליחים בתביעות להחמרה כנגד קצין התגמולים של משרד הביטחון וזאת ללא כל סיוע של עורך דין, לעומתם הרבה נכי צהל בעקר נכים שכבר ניכוו בעבר מהועדות הרפואיות של משרד הביטחון, פונים לקבלת ייצוג מעורך דין לתביעות משרד הביטחון.

 כל עורך דין המתחה בועדות רפואיות של משרד הביטחון יציין שמה שלא חייבים להגיד בוועדה חשוב מאוד שלא להגיד!  לעיתים הנכה התמים שוטח בפני הועדה הרפואית תלונות רבות שחלקן גם עלולות להפריע לקבלת התביעה להחמרה במצב הרפואי.  בכל מקרה גם עם הנפגע מחליט להגיש את התביעה להחמרה במצב הרפואי ללא סיוע של עורך דין, אנו ממליצים לקרוא את המאמר שכתבתי בנוגע להתנהגות בועדות הרפואית של משרד הביטחון

 אנו ממליצים לך לקרוא את הפוסטים הבאים לשם כך לחץ על :  

כיצד להתכונן בפני ועדה רפואית של משרד הביטחון 

מה עושים לאחר פציעה בצבא

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

פציעה של חייל בחופשה 

תביעות נגד הצבא 

נכות מוסבת במשרד הביטחון

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות משרד הביטחון ולרבות בתביעות להחמרה במצב הרפואי של נכי משרד הביטחון  הביטחוון אם ברצונך לקבל ייעוץ כדאי שתתקשר כבר עכשיו וקבל ייעוץ מקצועי.


התקשר עכשיו לטלפון 1-800-229-444 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני!