נכות מוסבת

 נכות מוסבת "תקנה 9"  לתקנות הנכים

בתקנה 1 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) מוגדרת "פגימה מוסבת" כפגימה הנובעת מחבלה או מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות.
תקנה 9 לתקנות הנכים היא התקנה שמכוחה מפעילים את הזכות לקבלת נכות מוסבת. בתקנה 9  נאמר שאם הייתה לנכה פגימה מסוימת שכבר הוכרה על ידי קצין תגמולים של משרד הביטחון, וכן על ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון, וכתוצאה מאותה פגימה נוצרה פגימה חדשה שהיא תולדה של הפגיעה הישנה, ניתן להכיר בפגימה החדשה כנכות על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, אף אם הפגימה החדשה אינה נובעת באופן ישיר מהאירוע שגרם לתובע להיות נכה של משרד הביטחון,    
במילים אחרות נכות מוסבת על פי תקנה 9 היא נכות שנגרמה לנכה בעקיפין מהנכות הראשונית.
דוגמאות לנכות מוסבת הינם נזקים הנגרמים מניסיונות טיפול בנכות הראשית, ופגיעה באיברים או מערכות אחרות כתוצאה מאובדן איבר בחבלה מוכרת.
ההכרה בנכות מוסבת
בתי המשפט קבעו כי היות ותקנה 9 היא חלק מהתקנות המסדירות את פעולת הוועדה הרפואית, הרי שגם את ההחלטה על הקשר הסיבתי בין הנכות המוכרת (הנכות הישנה) לנכות המוסבת, תיקבע על ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון.
כתוצאה מכך, מוגבל הקשר הסיבתי לקשר סיבתי רפואי בלבד. לדוגמא: נכה שהוא עיוור, ושבגין העיוורון הוא הוכר כנכה צהל, נפל במדרגות כמה שנים לאחר הכרתו כנכה על פי חוק הנכים. כתוצאה מהנפילה, הוא פרק את הכתף.
גם אם אין מחלוקת שהנפילה במדרגות היא כתוצאה מהעיוורון, וללא העיוורון קרוב לוודאי שהנכה לא היה נופל ונפצע, עדיין, הוועדה הרפואית של משרד הביטחון עלולה לקבוע, כי הנפילה אמנם נגרמה כתוצאה מהעיוורון, אך  לא העיוורון הוא זה שגרם לפריקת הכתף אלא הנפילה, שהיא גורם עצמאי, וכתוצאה מכך אין להכיר בנזק שנגרם לכתף כנכות מוסבת. אם יתמזל מזלו של התובע, והוועדה הרפואית מדרג ראשון תקבע שאכן מדובר בנכות מוסבת, היא גם תקבע את דרגת הנכות שנוצרה כתוצאה מכך.

 

 על החלטה כזו יש לערער לוועדה רפואית עליונה. אם גם הועדה הרפואית העליונה תחזור על קביעת הועדה הרפואית מדרג ראשון, ניתן לפנות בעניין זה לבית המשפט המחוזי.
חשוב לציין שלא בטוח שההחלטה תשתנה בבית המשפט המחוזי כי בית המשפט המחוזי דן בשאלות משפטיות בלבד, ולא בשאלות רפואיות .
דוגמא לנכות מוסבת שטופלה במשרדנו:

משה נפגע  במלחמת יום הכיפורים בקרסול רגל ימין והוכר בשל כך כנכה צהל בדרגת נכות של 10%, בגין הפגיעה בקרסול. לאחר מספר שנים,  פנה משה למשרדנו היות וגם ברך ימין החלה להישחק. הגשנו תביעה לנכות מוסבת על פי תקנה 9 וגם ברך ימין הוכרה כנכות מוסבת, בשיעור של 10% .

לאחר כמה שנים היות ועיקר העומס בזמן ההליכה נפל על רגל שמאל, נפגעה גם ברך שמאל. הגשנו בקשה לנכות מוסבת  בנוגע לברך שמאל ואכן גם הברך השמאלית הוכרה כנכות מוסבת בשיעור של 10% (בינתיים הגשנו גם תביעה להחמרה במצב רגל ימין ודרגת הנכות עלתה שם לשיעור של 20%). 

כתוצאה מהליכה בעייתית ומתנדנדת, החל משה לסבול לאחר כמה שנים גם מבעיות גב. על פי חוות דעת רפואית שקיבלנו מרופא אורטופד, נקבע שהבעיות בגב מהן סובל משה, הן כתוצאה מהברכיים הבלתי יציבות של משה. הוגשה בקשה לנכות מוסבת ומשה קיבל גם על הגב נכות מוסבת בשיעור של 5% (שלאחר כמה שנים בתביעה להחמרה במצב הרפואי גדלה הנכות בגין הגב לשיעור של 10% ). בשלב זה בו משה כבר היה מאוד מוגבל מבחינה גופנית, החלה התדרדרות במצבו הנפשי , וגם בנושא זה הגשנו תביעה לנכות מוסבת על פי תקנה 9, ולאחר מאבק הוכרה גם הנכות הנפשית כנכות מוסבת על פי תקנה 9 לחוק הנכים. 

לא אלאה את הקורא בהמשך קורותיו של משה, אך עלי לציין  שמצבו המשיך להחמיר, והיום משה מוכר כנכה צהל בדרגת נכות של מעל ל- 50% נכות, וכזכור, הכל התחיל מנכות ישירה בשיעור של 10%, כתוצאה מפציעה בקרסול במלחמת יום הכיפורים.

אנו ממליצים לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

פיצויים ממשרד הביטחון

מה עושים לאחר פציעה בצבא

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

ועדה רפואית נכי צהל 

פציעת חיילים בזמן חופשה

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני!