פגיעה בזכויות נכי צהל

פגיעה קשה בזכויות נכי צהל

בטרם קריאת המאמר מומלץ לכל אנשי צבא קבע ושאר אנשי כוחות הביטחון (שוטרים אנשים שב"ס, שב"כ משמר הכנסת  וכו..) להזדרז ולהגיש תביעות להכרה כנכי צהל לפני יום 27.4.2017 כי לאחר תאריך זה הם לא יוכלו יותר לממש את זכויותיהם כנכי צהל.

עקב תיקון לחוק הנכים תגמולים ושיקום שנעשה במסגרת חוק ההסדרים, החל מיום 27.4.2017  תחל הפלייה מהותית בין נכי צהל וכוחות הביטחון השונים. ממשלת ישראל אימצה את החוק שיזם ח"כ עופר שלח, שבו הוחלט להפלות בין דם לדם. בעת כתיבת מאמר זה זכויותיהם של נכי צהל שנפגעו בהיותם חיילים בשירות סדיר, עדיין לא יפגעו (למרות שהייתה ועדיין יש ככוונה לפגוע גם בהם) ואולם כל שאר הנכים מכוחות הביטחון לרבות משרתי צבא הקבע השונים,שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר, המשמר האזרחי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ועוד. יופקרו על ידי מערכת הביטחון ויופנו במרבית המקרים לחסדי המוסד לביטוח לאומי וכמעט שלא יוכלו להיות מוכרים כנכי צהל. 

אותם נכים שבחרו לשרת בכוחות הביטחון כדרך חיים ושעבודתם היא שמירה על הביטחון של כולנו תוך תשלום של מחיר אישי חסר תקדים, יופקרו ויופנו לטיפולו (או יותר נכון להתעללותו) של המוסד לביטוח לאומי כאזרחים רגילים. 

הצעת החוק, הייתה אמורה להיות דרסתית יותר ואלימה יותר והייתה אמורה לחול גם על  חיילים בצבא סדיר ואולם לאור התערבותה של לשכת עורכי הדין בהליכי החקיקה של החוק, הצעת החוק רוככה לעומת נוסחה המקורי.

ההבדל בין ביטוח לאומי ובין אגף השיקום של משרד הביטחון 

חשוב לציין, שזכויות נכי צהל על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום הן רחבות יותר ומספקות הטבות שיקום לציבור הנכים, שכלל לא קיימות בענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי. זאת ועוד יש הבדל תהומי בין הטיפול בנכים על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון לבין הטיפול בנכים על ידי המוטד לביטוח לאומי. אמנם, אינני הסניגור של אנשי אגף השיקום של משרד הביטחון שמטפלים בנכי צהל, ויש לי ביקורת רבה על דרך טיפולם בנכי צהל ועל הגישה שלהם ושל הוועדות הרפואיות שמתקימות על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. יחד עם זאת בהשוואה לאנשי המוסד לביטוח הלאומי, אנשי אגף השיקום של משרד הביטחון הם צדיקים. גם אם לא היו משנים את חוק הנכים ורק היו מפנים את אנשי הקבע  עם אותו חוק בדיוק, שחל לגבי החיילים בצבא הסדיר, על מנת לספוג את נחת זרועו של המוסד לביטוח לאומי, הם היו מקבלים הרבה פחות בהשאווה לנכי צהל שנפגעו בעת שירותם הסדיר. את ההוכחה לכך ניתן לראות בחוק הגמולים לנפגעי פעולות איבה, שהוא בעצם חוק כמעט זהה לחוק הנכים תגמולים ושיקום. ההבדל המשמעותי בין שני החוקים הוא שאת חוק הנכים תגמולים ושיקום מפעיל אגף השיקום של משרד הביטחון ולעומת זאת המוסד לביטוח לאומי הוא זה שמפעיל ומבצע את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. האם יש למישהו ספק לאילו נכים יש זכויות משמעותיות יותר? המוסד לביטוח לאומי דואג להתעלל בנכים שנפגעו בפעולות איבה גם בעצם ההכרה בפגיעה כפעולת איבה, שבמקרים רבים מגיעה להתדיינות של שנים בבית המשפט, וגם לאחר ההכרה בנכה כנפגע פעולת איבה המוסד לביטוח לאומי ממשיך את משא הייסורים גם באמצעות הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי שידועות לשימצה. 

אילו נכים יפגעו מהשינוי בחוק?

על פי התיקון לחוק הנכים תגמולים ושיקום, אנשי כוחות הביטחון יוכלו לקבל הכרה כנכי צהל רק במידה ויוכיחו שהפציעה שלהם נגרמה במהלך מבצע צבאי או באירוע יחיד ומיוחד  לשירות הצבאי כגון פציעה במהלך אימונים. כל שאר הפגיעות או המחלות שנגרמו במהלך השירות של אנשי קבע בצהל, במשטרה בשירות בתי הסוהר או בשאר הגופים של כוחות הביטחון  לא יוכרו כ"פגיעות בשירות" על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. אותם אנשי כוחות הביטחון שמחרפים נפשם יום יום בשמירה על הביטחון של כולנו. ישלחו על פי התיקון לחוק למוסד לביטוח לאומי ולאחר שיעברו את שבעה מדורי גיהנום שיעביר אותם פקידי המוסד לביטוח לאומי הם עשויים להיות מוכרים כנפגעי פעולות עבודה. גם אז לא יסתיים משא היסורים שלהם, לאחר ההכרה הם ישאו בנחת זרוען של הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי שידועות לשימצה.

לדוגמא, איש צבא קבע, שכתוצאה משירותו הצבאי לקה במחלה כלשהי, עד היום בדרך כלל היה מוכר כנכה צהל, וקיבל את מלא זכויותיו כנכה צהל על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, החל מה27.4.2017 קרוב לוודאי, שהוא לא יזכה לטיפולו של אגף השיקום במשרד הביטחון ויאלץ לנסות את מזלו בתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי. (אמנם יש רשימת מחלות מצומצמת מאוד של "מחלות שירות" שכן תוכר ועל פי התיקון לחוק ויש גם הבטחה ששר הביטחון אמור להרחיב את הרשימה של מחלות השירות, אך מנסיוני כעורך דין שמייצג ארגוני נכים מזה שנים רבות בסיכול יוזמות חקיקה שפוגעות בציבור הנכים, אינני צופה שבעתיד הקרוב תורחב הרשימה ובמילים אחרות עוד חזון למועד עד שהרשימה של מחלות השירות באמת תורחב) דוגמא נווספת, איש קבע או שוטר או סוהר בשירות בתי הסוהר , שבמהלך שירותו  עקב שריפה בבסיס רץ להביא מטף כיבוי אש או ציוד אש אחר, וכתוצאה מהריצה נפצע או שבמהלך כיבוי האש נכווה כוויות קשות לרבות פגיעות משאיפת עשן, לא יוכר יותר  על פי התיקון החגש לחוק הנכים כנכה צהל! 

יהיו גם הרבה פציעות או ליקויים גבוליים שבגינם כפי הניראה לא יזכו אנשי כוחות הביטחון  להגנת על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. לדוגמא, איש צבא קבע או  אדם המשרת בכוחות הביטחון האחרים שנפגע בשמיעה עקב חשיפה לרעש, מה שידוע גם במינוח המקצועי כ"חבלה אקוסטית" יצטרך להוכיח שהפגיעה נגרמה לו במהלך אימונים או במהלך מבצע צבאי. אמנם, קרוב לוודאי שחבלה אקוסטית נגרמת מירי של כלי נשק שונים באימונים או במבצעים שונים, ואולם הנכה השוטר או הנכה - איש הקבע המסכן, יאלץ להוכיח את זה  בפני אגף השיקום וכנראה שיהיה לו קשה מאוד להוכיח את זה.  בשלב זה, עדיין לא ברור האם קצין התגמולים יכיר בנפגעי רעש כאלה  כנכי צהל או שישלח אותם לחפש את מזלם במסדרונות המוסד לביטוח לאומי.

נכון לכתיבת מאמר זה המוסד לביטוח לאומי עדיין לא ערוך לטפל בנפגעי כוחות הביטחון שיופנו אליו. הקריטריונים עדיין לא ברורים דיים, וזה אומר שיהיה צורך בקיום הרבה מאוד הליכים בירוקרטיים ותביעות משפטיות, ונכי כוחות הביטחון שבעבר במקרים רבים יכלו להתמודד עם המערכת בעצמם, יאלצו בוודאות לשכור את שירותיהם של עורכי דין המתמחים בתביעות כנגד משרד הביטחון. 

בתיקון לחוק, ממשלת ישראל ניסתה לכאורה לחסוך בכסף אך בפועל היא לא חוסכת בכסף. היא בעצם העבירה את התשלומים שלה לנכי צהל ממשרד הביטחון למוסד לביטוח לאומי. אמנם אותם נכים על פי התיקון לחוק  יקבלו הרבה פחות אבל הרבה כספים ומשאבי מדינה  יושקעו בהתדינויות משפטיות והתעללות אחרת בציבור הנכים. חשוב לדעת שגם ההתעללות בנכים עולה למשלם המיסים בממון רב.

מומלץ להזדרז ולהתקשר למשרדנו לטלפון 077-5350634  ולקבוע בהקדם פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות וללא כל תשלום 

ולהזדרז בהגשת התביעה 

ועדה רפואית משרד הביטחון

כיצד להתכונן לקראת ועדה רפואית של משרד הביטחון

אגף השיקום במשרד הביטחון  הוא הגוף שאחראי, על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, בדרך כלל על ניהול תביעות פיצויים, המוגשות למשרד הביטחון על ידי אנשי כוחות הביטחון ולרבות על ידי שוטרים, חיילים בשירות סדיר, חיילים בשירות קבע, סוהרים, מתנדבים במשמר האזרחי ועוד...

אם הגעת לוועדה הרפואית סימן שעברת בהצלחה את השלב הראשון בתביעה - החלטת קצין תגמולים שאכן נפגעת בשירות ושיש קשר סיבתי בין פציעתך ובין השירות.  על מנת לדעת מהו גובה הפיצוי לו זכאי התובע על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, מתכנסת וועדה רפואית  של משרד הביטחון אשר בודקת את התובע וקובעת את שיעור הנכות הרפואית אשר נותרה לו, בין אם מדובר בנכות זמנית ובין אם מדובר בנכות צמיתה.

למעשה, הוועדה הרפואית היא זו שתקבע את גובה הפיצוי לו זכאי התובע על פי חוק הנכים. אם הועדה תקבע ששיעור הנכות צמיתה נמוך מ- 10%, התובע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי. אם הוועדה תקבע שהנכות צמיתה היא בשיעור הנמוך מ-20% וגבוה מ- 10%, התובע לא יהיה זכאי לגמלה חודשית אלא רק למענק חד פעמי. אי לכך, מאחר והחלטת הוועדה הרפואית הינה קריטית, מומלץ מאוד שהתובע יגיע לבדיקה מוכן  עד כמה שאפשר. על התובע לדעת מה בדיוק להגיד לאנשי הוועדה. הכלל הוא: מה שלא צריך להגיד, חשוב מאוד שלא להגיד!!!

על התובע לדעת לתאר את מצבו הרפואי, עליו לדעת כיצד להתנהג, כיצד להתלבש, וזאת על מנת להגביר את הסיכוי שלו למצות את זכויותיו.

אנו ננסה לתת טיפים ועצות לתובע ואנו מקווים שהם יסייעו לו למצות את מלוא זכויותיו  על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. בכל אופן אנו ממליצים להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. 

 

איסוף  וארגון החומר הרפואי

מומלץ  להגיע לוועדה הרפואית מצוידים בחומר הרפואי הרלוונטי לפציעה.

גם אם יש ברשותכם קלסרים שלמים המצביעים על חומרת הפציעה ו/או המחלה, עליכם להבין שהוועדה הרפואית לא תקרא את כל הקלסרים. לדאבוני הרב, במרבית המקרים הוועדה הרפואית של משרד הביטחון בודקת באופן שטחי ביותר את החומר ובמקרים רבים הוועדות הרפואיות לא מגיעות למסמכים החשובים באמת. לכן, יש לתת לוועדה הרפואית קודם כל את המסמכים החשובים ביותר ורק לאחר מכן את כל שאר המסמכים (במידה ויישאר זמן).

 

המסמכים החשובים הם:

תוצאות בדיקות דם, תוצאות בדיקת אולטרא סאונד, תוצאות בדיקת  CT , תוצאות בדיקת  MRI , תוצאות בדיקות השמיעה, תוצאות צילומי הרנטגן, תוצאות בדיקת EMG, תוצאות בדיקת ENG  וכיו"ב... 

חשוב לציין, קשה מאוד להתווכח עם תוצאות הבדיקות. כמובן שיש להצטייד בסיכומי אשפוז ובמסמכים חשובים נוספים. אנו גם ממליצים לסמן ולהדגיש במרקר צהוב את האבחנות החשובות בכל מסמך וזאת על מנת להקל על חברי הוועדה לעיין במסמכים החשובים. חשוב מאד להביא לא רק את התוצאות של בדיקות ההדמייה, אלא גם את הדיסקים של בדיקות ההדמייה. לעיתים, חברי הועדה מעוניינים לצפות בצילום הרנטגן, ה- CT, ה- MRI וכו'...ולא להסתפק בפרשנות של הרדיולוגים השונים של קופות החולים או של הצבא.

 

הצגת המצב הרפואי

יש לזכור שבדרך כלל הוועדה הרפואית נמשכת כמה דקות בלבד. בזמן הזה על הרופא גם לעיין במסמכים, גם לשמוע את סיפורו של התובע, וגם לבדוק אותו. אי לכך, במרבית המקרים התובע יכול להתבטא ולהציג את מצבו במשך דקה או שתיים בלבד. הוועדה אמורה לשאול את התובע ממה בדיוק הוא סובל, ואז עומד לרשותו זמן קצר ביותר. במסגרת זמן זו הוא חייב להתמקד בהצגת מגבלותיו הרפואיות וכיצד הן משפיעות על תפקודו. במרבית המקרים, הרופאים הם קצרי סבלנות ולכן מומלץ שלא לחזור על הדברים מספר פעמים. כאמור, מה שלא חייבים להגיד - חשוב מאוד שלא להגיד! לפעמים זה רק מפריע ולפעמים זה אף יכול לפגוע בתובע. יש להעלות על הכתב את המגבלות והתלונות, לעשות חזרות בבית מול המראה ולוודא שמצליחים להגיד את כל המגבלות תוך דקה. 

הערה נוספת שחשוב להתייחס אליה, אנו ממליצים שהתובע לא יפריז ויתאר את מצבו באופן חמור יתר על המידה, כלומר יותר חמור ממה שהוא באמת. הצגה של מצב חמור שבעתיים או במילים אחרות "הצגה" עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לתובע.  לדוגמא: חיילים שסובלים מטנטון (צפצופים באוזניים) עלולים להישאל על ידי הרופא: "האם קורים מצבים שבהם אדם שעומד ליד התובע שומע את הטנטון" תובע שינסה להחמיר את מצבו יגיד שכן, בזמן שאין דבר כזה את הטנטון אף אחד לא שומע חוץ מהתובע. במקרה כזה, ירשם בפרוטוקול שהתובע הוא בעצם מתחזה או מתחלה וקביעה זו תלווה אותו גם לוועדה לעררים. יש הרבה מאוד שאלות כאלה (ובתחומים שונים) ולא תמיד "השחקן" יודע על מה וכיצד עליו לענות. לכן, המלצתנו היא שלא לשקר ולהגיד את האמת (רק שצריך לדעת כיצד להגיד את האמת). 

 

לא לשכוח לציין את כל  הפרטים

חשוב לזכור שתלונה שלא נאמרה לוועדה, כאילו שלא הייתה וקרוב לוודאי שהועדה לא תתייחס לאותה מגבלה. לכן, יש לרשום על דף נייר את התלונות רק בכותרות, לדוגמא: אדם שהתרסקו לו הרגליים, קיבל מכה בראש ויש לו גם בעיה בראייה. יכתוב בפתק:

כאבים ומגבלה בתנועות הרגליים

כאבי ראש וסחרחורות

קשיים בראייה

לפני סיום החלק שלו שיציץ בפתק ויראה שלא שכח נושא מסוים. צריך לקחת בחשבון שכל מה ששוכחים לומר או לפרט באוזניי הוועדה הרפואית בעת הבדיקה, כאילו לא קיים והוועדה הרפואית לא תתייחס אליו.

יש אפשרות להגיש בסיום דבריו של התובע דף תלונות שבו יסוכמו כל התלונות והמגבלות. זה לא מומלץ להסתמך רק על הדף וחשוב מאוד להגיד בע"פ את כל הכאבים והמגבלות. חשוב להתמקד במגבלה בתנועות יותר מאשר בכאבים. את הנכויות מקבלים, בדרך כלל, על המגבלה בתנועות ולא בגין הכאבים.

יש לוודא שמזכיר או מזכירת הועדה רושמים את כל התלונות. לעיתים יש להם נטייה לצמצם חלק מהתלונות פשוט מתוך עצלות. בטרם חותמים על התלונות יש לוודא שכל מה שנאמר אכן נרשם, ואם משהו לא נרשם להתעקש שזה ירשם. במידה והמזכיר מתרץ שנגמר המקום בטופס התביעה לתלונות נוספות, יש להתעקש שהמזכיר יועיל בטובו לצרף טופס נוסף, וזאת בטרם החתימה.

 

הרכב הועדה הרפואית

הרכבה של וועדה רפואית משתנה בהתאם לדרגתה. כשמדובר בוועדה רפואית מדרג ראשון, בדרך כלל הרכבה יכלול רופא אחד ולצידו ישב מזכיר או מזכירה. במידה והתובע סובל מפגיעות במספר תחומים רפואיים שונים, הרופא שיושב בוועדה אמור לקבוע האם יש צורך שהתובע יבדק על ידי רופאים נוספים מתחומים שונים. יש לבקש מהרופא באופן מפורש להיבדק על ידי מומחים נוספים. כלומר, אם הרופא שיושב בוועדה הוא אורטופד, יש להגיד לו שאתם סובלים גם מכאבי ראש וסחרחורות ואתם מבקשים שגם רופא א.א.ג יבדוק אתכם. לא כדאי להסתמך רק על טוב ליבו או על מידת הריכוז של הרופא היחיד הדן בוועדה. חוות הדעת הנוספות (במידה ויהיו כאלה) ימסרו בשלב מאוחר יותר לוועדה הרפואית. בדרך כלל, הרופא מקבל את ההמלצות של שאר הרופאים, שבאות לידי ביטוי בחוות הדעת. נדיר מאוד שרופא הוועדה הרפואית בוחר שלא לקבל את ההמלצות של הרופא הנוסף, אליו הופנה התובע.

במידה ומי מהצדדים לא מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון, ניתן להגיש ערעור לוועדה רפואית עליונה. הוועדה הרפואית העליונה היא בעצם ועדה רפואית לערערים. חשוב לדעת שלא רק לתובע מותר לערער על החלטת הועדה הרפואית מדרג ראשון, גם לקצין התגמולים של משרד הביטחון מותר לערער על החלטת הוועדה הרפואית, במידה והוא סבור שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור גבוה מדי, או שקבעה נכות במקום שלא היה בו מקום לקבוע נכות.  

בוועדה הרפואית העליונה, שמשמשת בעצם כוועדה לעררים, בדרך כלל ישבו 3 רופאים המתמחים בתחומי רפואה שונים. גם לוועדה זו יש סמכות לשלוח את התובע לרופאים או לבדיקות נוספות לצורך ביסוס החלטתם. גם וועדה רפואית עליונה יכולה לקבל את חוות הדעת של הרופאים החיצוניים והיא יכולה גם שלא לקבלן.

 

הטיפ החשוב ביותר – ייעוץ משפטי

הוועדה הרפואית של משרד הביטחון היא הוועדה שקובעת את זכויותיו של הנכה. רבים מהנכים מאמינים שהם ילכו לוועדה והצדק יצא לאור. הם מביאים לוועדה את כל הניירת הרפואית שיש להם ומתלוננים את כל תלונותיהם, ובהרבה מקרים גורמים לעצמם נזק בלתי הפיך. יש משפט שאומר : "אבן קטנה שזורק ילד קטן וטיפש לבאר גם עשרה חכמים לא יצליחו להוציא", וזה נכון גם לגבי הוועדות. אם נאמר משהו מיותר בוועדה הרפואית, יתכן שזה יגרום נזק בלתי ניתן לתיקון. אי אפשר יהיה למחוק את מה שנרשם בפרוטוקול. גם בוועדה לעררים יתבוננו שוב בפרוטוקול של הועדה מדרג ראשון ויעלו את הסוגיה הבעייתית שוב. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיומן בתחום הנזיקין ובעיקר בתחום נזקי הגוף ובתביעות נגד משרד הביטחון. זה נכון שלפעמים תובעים מצליחים להתמודד בועדות הרפואיות גם לבד, אבל סיכויי ההצלחה  כאשר עורך דין לנזיקין מייעץ ומלווה את התהליך גדולים לאין שיעור.

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

מה עושים לאחר פציעה בצבא

פציעת חיילים בזמן חופשה

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

פיצויים ממשרד הביטחון

ועדה רפואית נכי צהל 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

בעבור פגישת ייעוץ ראשוני ! 


מה עושים לאחר פציעה בצבא

 

כללי ההתנהגות לאחר תאונה בצבא 


אם נפגעת בתאונה במסגרת הצבא, קרוב לודאי שגם אם לא נפצעת קשה, עדיין יש בלבול והתרגשות ולכן אסור לאבד את העשתונות, ויש לפעול לפי הכללים המצוינים להלן:

במידה ומדובר בתאונה צבאית קשה או תאונה קטלנית, והגיע אמבולנס למקום אירוע התאונה, מומלץ שלא לסרב להתפנות באמצעות האמבולנס לבית החולים. אסור לחתום לנהג האמבולנס על שום טופס או התחייבות, בטרם וידאתם שהוא רשם את פרטי אירוע התאונה בצבא כפי שהם. לרבות מקום התאונה, נסיבות התאונה ואם לדוגמא היה איבוד הכרה או ערפול הכרה, יש לוודא שנהג האמבולנס אכן רשם את זה. 

במידה ומדובר בתאונה קלה יותר במסגרת השירות הצבאי, ולא הגיע אמבולנס למקום אירוע תאונת העבודה, יש להתפנות באופן עצמאי ממקום התאונה או למרפאת היחידה ואם הנפגע בתאונה נמצא מחוץ לבסיס לחדר המיון של בית החולים הקרוב. לא ניתן ללכת לקופת חולים בזמן השירות הצבאי. מומלץ להגיע לטיפול באופן מיידי ולא לדחות את הטיפול לסוף היום  ובטח שלא לשעות הערב של אותו יום. אסור לדחות את ההגעה לטיפול רפואי ליום שלמחרת. כל עיכוב בפנייה לטיפול רפואי גורם נזק משפטי לתיק התאונה במסגרת הצבא ויתכן שאפילו התאונה לא תוכר כתאונה במסגרת הצבא בגלל  

אם נפצעת בתאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס או בתאונת דרכים בדרך לבסיס, או בתאונת דרכים בזמן השירות הצבאי, הרי שאם מדובר בתאונה ברכב אזרחי אתה יכול לבחור האם התאונה תהיה תאונה במסגרת הצבא והתביעה תהייה על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום או שזו תהיה תאונת דרכים רגילה וניתן יהיה לתבוע את חברת הביטוח של הרכב. אם מדובר בתאונת דרכים ברכב צבאי, קרוב לוודאי שניתן יהיה לתבוע רק את  משרד הביטחון על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום יש לרשום את פרטי הרכב השני המעורב בתאונה. במידה ויש יותר מרכב אחד שמעורב בתאונת הדרכים יש לרשום את הפרטים של כל כלי הרכב שהיו מעורבים בתאונת הדרכים. כמובן שיש לרשום גם את מספר הרכב, סוג הרכב, פרטי הבעלים של הרכב, שם סוכן הביטוח וכתובתו וכו'...

יש לרשום פרטים מלאים של הנהג ברכב השני שהיה מעורב בתאונת הדרכים, וזאת על פי תעודה מזהה. יש לרשום את כל הפרטים הבאים לרבות: שם מלא , כתובת מדויקת, מספר הטלפון והטלפון הסלולרי, תעודת זהות וכל פרט מזהה אחר. יש לבדוק שפרטי הטלפון שנמסרו הם אכן נכונים. פשוט יש להתקשר ולראות שהטלפון של הנהג השני אכן מצלצל. 

יש לרשום ולברר את הפרטים של כל העדים (מלבד הנהג) שהיו מעורבים בתאונת דרכים. מאוחר יותר כשהנהג השני יכחיש את אירוע תאונת הדרכים או את נסיבותיה, לעדים תהיה חשיבות גדולה. יש לשמור על קשר שוטף עם העדים (לברך אותם בחגים לדוגמא) ולא לחכות עד למשפט בשביל ליצור איתם קשר. 

במידה והגיע אמבולנס למקום אירוע התאונה, מומלץ שלא לסרב להתפנות באמצעות האמבולנס לבית החולים. אסור לחתום לנהג האמבולנס על שום טופס או התחייבות, בטרם וידאתם שהוא רשם את פרטי אירוע התאונה הצבאית כפי שהם. אם לדוגמא היה איבוד הכרה או ערפול הכרה, יש לוודא שנהג האמבולנס אכן רשם את זה. 

במידה ולא הגיע אמבולנס למקום אירוע התאונת עבודה, יש להתפנות באופן עצמאי ממקום התאונה לחדר המיון של בית החולים הקרוב. מומלץ להגיע לטיפול באופן מיידי ולא לדחות את הטיפול לשעות הערב של אותו יום, שלא לדבר על היום שלמחרת. כל עיכוב בפנייה לטיפול רפואי גורם נזק משפטי לתיק התאונה במסגרת הצבא

יש לוודא שבתעודת חדר המיון של בית החולים או במכתב השחרור מבית החולים, או במסמך הרפואי הראשוני מקופת החולים, רשומות כל התלונות עליהן התלוננת. אם לא כל התלונות רשומות (לדוגמא לא כתוב שאיבד הכרה אפילו למספר שניות), אסור לעזוב את המוסד הרפואי בטרם הרופא המטפל יתקן את הטעון תיקון. יש לדרוש מהרופא שיחתום ליד התיקון במידה והתיקון הוסף בכתב יד. חשוב לציין שאם לדוגמא נפגעת בתאונה צבאית  גם במרפק וגם בברך. והרופא לא כתב שנפגעת במרפק אלא רק בברך, יש סיכוי מצוין שפקיד  התביעות של משרד הביטחון  לא יכיר במרפק כמקום שנפגע כפגיעה בשירות על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, וזה ייצר בעיות משפיות סבוכות בשלב מאוחר יותר.  אם מדובר בתאונת  רגילה במהלך השירות הצבאי (ולא בתאונת עבודה ברכב) חשוב מאוד לציין בפני הרופא שירשום שמדבור בתאונה במסגרת השירות.

אסור לתת לשום גורם מסמכים רפואיים מקוריים. גם לרופאים יש למסור רק עותקים של המסמכים הרפואיים. בשלב מאוחר יותר יתכן ויהיה צורך להציג בפני בית המשפט את המסמכים המקוריים, ואם הם ניתנו לגורם שלישי, יתכן ויהיה קשה מאוד להשיג אותם.

יש להיוועץ עם עורך דין של נזיקין המתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון או עורך דין שמתמחה לתביעות כנגד הצבא כבר בשלבים הראשונים (השעות הראשונות או הימים הראשונים) של התאונה.

יש להודיע בהקדם האפשרי למפקדים שלך על אירוע התאונה. אם המפקד מבקש שתמלא דוח תאונה. כדאי לעשות זאת רק לאחר ההתייעצות עם עורך דין המתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון. 

יש לבקש בהקדם האפשרי מהמפקד הישיר שימלא דוח פציעה. אם לא ימולא דוח פציעה זה עלול ליצור בעיות משפטיות סבוכות בשלב מאוחר יותר. זכור לקבל ולשמור על עותק מדוח הפציעה לתמיד!!! 

יש לאסוף ולתעד ראיות על התאונה במסגרת השירות הצבאי ולרבות ראיות על המפגע שכתוצאה ממנו התרחשה תאונת העבודה. לדוגמא, יש לצלם את המדרגות השבורות, את החוסר במעקה הבטיחות ועוד.  יש כמובן לשמור גם על כל החומר הרפואי של יום הפציעה אבל גם על כל החומר הרפואי לרבות בדיקות וניתוחים כתוצאה מהתאונה. מסמכים אלה יהיו חשובים מאוד לצורך הגשת התביעה נגד משרד הביטחון

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

פציעת חיילים בזמן חופשה

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

פיצויים ממשרד הביטחון

ועדה רפואית נכי צהל 

תביעה לנכות מוסבת 

 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון. אנו נוכל להדריך אותך בנוגע למה לעשות לאחר פציעה בצבא. בטרם תעשה פעולה כלשהי, כדאי שתתייעץ

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני עוד היום!


זהו אמנם המאמר של מה עושים לאחר פציעה בצבא, אם אם באמת אתם רוצים לדעת מה  לעשות לאחר פציעה בצבא   כדאי מאוד לקרוא לא רק את המאמר של " מה עושים לאחר פציעה בצבא " אלא גם מאמרים נוספים בעניין פציעות בצבא ותביעות נכגד משרד הביטחון. כפי שצוינו לעיל בכל מקרה אין במאמר  מה עושים לאחר פציעה בצבא ובמאמרים האחרים באתר כדי להחליף ייעוץ ספציפי מעורך דין לתביעות משרד הביטחון ורק הוא יכול להגיד באופן בטוח מה עושים לאחר פציעה בצבא. במידה ויש סתירה בין הנאמר במאמר זה לבין הנאמר על ידי עורך דין לתביעות משרד הביטחון בייעוץ אישי, תמיד יש להעדיף את מה שנאמר על ידי עורך דין לתביעות משרד הביטחון  על פני מה שכתוב במאמר. 


פציעת חיילים בזמן חופשה

זכויות חיילים בשירות חובה שנפצעו בזמן חופשה 


חוק הנכים תגמולים ושיקום עושה הבחנה בין נכי צהל שנפגעו במהלך פעילותם הצבאית (לרבות בזמן הנסיעה מהבסיס לבית ומהבית לכיוון הבסיס), לבין חייל שנפגע במהלך חופשה מאושרת מהצבא (נניח סוף שבוע בו יצא החייל לחופשה).

חוק הנכים  תגמולים ושיקום, שכידוע חוקק בשנת 1959, בא לתת מענה לאותם אנשי כוחות הביטחון שנפגעו במהלך השירות שלהם. החוק אינו מבוסס על דיני הנזיקין ולמען האמת אינו אמור להיות מבוסס על דיני הנזיקין. חייל שמקריב את גופו למען ביטחון ישראל, מן הראוי שמדינת ישראל תפצה אותו במידה ויפצע. הפיצוי הוא פונקציה של דרגת הנכות וחוסר המסוגלות של נכה צהל לתפקד ואין הפיצוי קשור לרמות ההשתכרות של החייל או להפסדי השתכרות שלו.


ב-1988 נחקק חוק נוסף לחוק הנכים שהוא "חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם - חבלה שלא בעת מילוי תפקיד". החוק בא לתת מענה לחיילים שנפגעו במהלך החופשות שלהם מהצבא. החוק קובע כי חייל בשרות סדיר שנחבל במהלך חופשה מאושרת מהצבא, וכתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי ועדה רפואית של משרד הביטחון על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, יהיה זכאי להטבות הקבועות בחוק הנכים תגמולים ושיקום.

במילים אחרות, מצבו המשפטי של חייל שנפצע בזמן חופשה מהצבא נחות לעומת מצבו המשפטי של חייל שנפצע במהלך השירות לרבות בדרך מהבסיס הצבאי לביתו וכן בדרך מביתו לכיוון הבסיס הצבאי.


חשוב לציין שאם לחייל בחופשה, ועדה רפואית תקבע נכות בשיעור של 19% בלבד, הוא לא יהיה זכאי לשום הטבה על פי חוק הנכים, למעט הזכות להגיש בשלב מאוחר יותר תביעה להחמרה במצבו הרפואי.


חשוב לציין שחוק הנכים תגמולים ושיקום אינו מאפשר לאיש כוחות הביטחון  לקבל סעדים שהוא זכאי לקבל על פי פקודת הנזיקין, לרבות: פיצוי עבור כאב וסבל ועוגמת נפש, הפסדי השתכרות והפסדי כושר השתכרות לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, תנאים סוציאליים והטבות שונות, עזרת צד ג' וכו'...והפיצוי על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום ניתן בהתאם לנכותו הרפואית (כאשר נכי צהל שממש לא מסוגלים לתפקד ולעבוד לפרנסתם זכאים לתוספת מסוימת). יש לציין  שעל פי חוק הנזיקין האזרחי מנוע חייל שמגיש תביעתו במסגרת חוק הנכים תגמולים ושיקום מלהגיש תביעה רגילה על פי פקודת הנזיקין ולקבל פיצוי כספי עבור אותם ראשי נזק שנגרמו לו כתוצאה מפגיעתו.

יש להבהיר בנושא זה שחוק הנכים תגמולים ושיקום נותן פיצוי לא רק לחיילי צהל בשירות סדיר. חוק הנכים תגמולים ושיקום נותן כיסוי גם לאנשי קבע, שוטרים, סוהרים, אנשי המשמר האזרחי ועוד.

ואולם, הזכות לתבוע את משרד הביטחון גם בגין תאונות שהתרחשו בזמן חופשה מאושרת, ניתנת רק לחייל צהל בשירות סדיר ולא לשאר הגורמים שחוק הנכים מגן עליהם.

 

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

 

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

 

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

 

פיצויים ממשרד הביטחון

 

ועדה רפואית נכי צהל 

 

תביעה לנכות מוסבת 

 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

 

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

 

 וקבע פגישת ייעוץ ראשוני! 


נכות מוסבת

 נכות מוסבת "תקנה 9"  לתקנות הנכים

בתקנה 1 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) מוגדרת "פגימה מוסבת" כפגימה הנובעת מחבלה או מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות.
תקנה 9 לתקנות הנכים היא התקנה שמכוחה מפעילים את הזכות לקבלת נכות מוסבת. בתקנה 9  נאמר שאם הייתה לנכה פגימה מסוימת שכבר הוכרה על ידי קצין תגמולים של משרד הביטחון, וכן על ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון, וכתוצאה מאותה פגימה נוצרה פגימה חדשה שהיא תולדה של הפגיעה הישנה, ניתן להכיר בפגימה החדשה כנכות על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, אף אם הפגימה החדשה אינה נובעת באופן ישיר מהאירוע שגרם לתובע להיות נכה של משרד הביטחון,    
במילים אחרות נכות מוסבת על פי תקנה 9 היא נכות שנגרמה לנכה בעקיפין מהנכות הראשונית.
דוגמאות לנכות מוסבת הינם נזקים הנגרמים מניסיונות טיפול בנכות הראשית, ופגיעה באיברים או מערכות אחרות כתוצאה מאובדן איבר בחבלה מוכרת.
ההכרה בנכות מוסבת
בתי המשפט קבעו כי היות ותקנה 9 היא חלק מהתקנות המסדירות את פעולת הוועדה הרפואית, הרי שגם את ההחלטה על הקשר הסיבתי בין הנכות המוכרת (הנכות הישנה) לנכות המוסבת, תיקבע על ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון.
כתוצאה מכך, מוגבל הקשר הסיבתי לקשר סיבתי רפואי בלבד. לדוגמא: נכה שהוא עיוור, ושבגין העיוורון הוא הוכר כנכה צהל, נפל במדרגות כמה שנים לאחר הכרתו כנכה על פי חוק הנכים. כתוצאה מהנפילה, הוא פרק את הכתף.
גם אם אין מחלוקת שהנפילה במדרגות היא כתוצאה מהעיוורון, וללא העיוורון קרוב לוודאי שהנכה לא היה נופל ונפצע, עדיין, הוועדה הרפואית של משרד הביטחון עלולה לקבוע, כי הנפילה אמנם נגרמה כתוצאה מהעיוורון, אך  לא העיוורון הוא זה שגרם לפריקת הכתף אלא הנפילה, שהיא גורם עצמאי, וכתוצאה מכך אין להכיר בנזק שנגרם לכתף כנכות מוסבת. אם יתמזל מזלו של התובע, והוועדה הרפואית מדרג ראשון תקבע שאכן מדובר בנכות מוסבת, היא גם תקבע את דרגת הנכות שנוצרה כתוצאה מכך.

 

 על החלטה כזו יש לערער לוועדה רפואית עליונה. אם גם הועדה הרפואית העליונה תחזור על קביעת הועדה הרפואית מדרג ראשון, ניתן לפנות בעניין זה לבית המשפט המחוזי.
חשוב לציין שלא בטוח שההחלטה תשתנה בבית המשפט המחוזי כי בית המשפט המחוזי דן בשאלות משפטיות בלבד, ולא בשאלות רפואיות .
דוגמא לנכות מוסבת שטופלה במשרדנו:

משה נפגע  במלחמת יום הכיפורים בקרסול רגל ימין והוכר בשל כך כנכה צהל בדרגת נכות של 10%, בגין הפגיעה בקרסול. לאחר מספר שנים,  פנה משה למשרדנו היות וגם ברך ימין החלה להישחק. הגשנו תביעה לנכות מוסבת על פי תקנה 9 וגם ברך ימין הוכרה כנכות מוסבת, בשיעור של 10% .

לאחר כמה שנים היות ועיקר העומס בזמן ההליכה נפל על רגל שמאל, נפגעה גם ברך שמאל. הגשנו בקשה לנכות מוסבת  בנוגע לברך שמאל ואכן גם הברך השמאלית הוכרה כנכות מוסבת בשיעור של 10% (בינתיים הגשנו גם תביעה להחמרה במצב רגל ימין ודרגת הנכות עלתה שם לשיעור של 20%). 

כתוצאה מהליכה בעייתית ומתנדנדת, החל משה לסבול לאחר כמה שנים גם מבעיות גב. על פי חוות דעת רפואית שקיבלנו מרופא אורטופד, נקבע שהבעיות בגב מהן סובל משה, הן כתוצאה מהברכיים הבלתי יציבות של משה. הוגשה בקשה לנכות מוסבת ומשה קיבל גם על הגב נכות מוסבת בשיעור של 5% (שלאחר כמה שנים בתביעה להחמרה במצב הרפואי גדלה הנכות בגין הגב לשיעור של 10% ). בשלב זה בו משה כבר היה מאוד מוגבל מבחינה גופנית, החלה התדרדרות במצבו הנפשי , וגם בנושא זה הגשנו תביעה לנכות מוסבת על פי תקנה 9, ולאחר מאבק הוכרה גם הנכות הנפשית כנכות מוסבת על פי תקנה 9 לחוק הנכים. 

לא אלאה את הקורא בהמשך קורותיו של משה, אך עלי לציין  שמצבו המשיך להחמיר, והיום משה מוכר כנכה צהל בדרגת נכות של מעל ל- 50% נכות, וכזכור, הכל התחיל מנכות ישירה בשיעור של 10%, כתוצאה מפציעה בקרסול במלחמת יום הכיפורים.

אנו ממליצים לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

פיצויים ממשרד הביטחון

מה עושים לאחר פציעה בצבא

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

ועדה רפואית נכי צהל 

פציעת חיילים בזמן חופשה

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני! 


פיצויים ממשרד הביטחון

פיצויים והטבות לנכי צהל 

 על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, קיימות לנכי צהל זכויות והטבות שונות. חלקן באות לידי ביטוי בכסף ישיר וחלקן בהטבות שונות וכן בהחזר הוצאות. ואולם התנאי הראשוני שהתובע הוכר כנכה על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום (נכה צהל) וכן שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 10% ומעלה. 

נכה צהל שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור שבין 10%-19% יהא זכאי למענק חד פעמי על פי נוסחה הקבועה בחוק. נכון לכתיבת שורות אלה המענק החד פעמי לו זכאי נכה צהל שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 10% הוא כ- 40,000 ש"ח. גובה המענק גדל באופן ליניארי עד לדרגת נכות של 19%. אם לדוגמא נקבעה לנכה צהל דרגת נכות בשיעור של 15%, הוא יהיה זכאי לכ- 60,000 ש"ח, כמענק חד פעמי.

נכה צהל, שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, יהא זכאי לגימלה חודשית למשך כל ימי חייו.

חשוב לציין, גם נכה צהל שקיבל רק מענק נכות, וגם נכה צהל שמקבל גימלה חודשית, זכאים להטבות ולהחזרי הוצאות שונים. 

יש לציין שמקבלי הגמלאות זכאים להטבות משמעותיות יותר, בהשוואה למקבלי המענקים, והכלל הוא שככל שדרגת הנכות גבוהה יותר - כך זכאי הנכה להטבות משמעותיות יותר.

בין ההטבות לנכי צהל ניתן למנות את ההטבות הבאות: שיקום מקצועי, שיקום כלכלי ופיננסי, סיוע בשירותי דיור, סיוע בטיפולים ושירותים רפואיים, סיוע בניידות (החזקת רכב), סיוע בביגוד, יציאה לנופש (הבראה), סיוע ברכישת נעליים מיוחדות, הנחות במיסים שונים (לרבות מס הכנסה, מס רכישה, ארנונה ועוד), סיוע במענקים שונים למטרות לימודים, סיוע לנכה שעומד להינשא ועוד.

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

פיצויים ממשרד הביטחון

מה עושים לאחר פציעה בצבא

פציעת חיילים בזמן חופשה

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

ועדה רפואית נכי צהל 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

 התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

 וקבע פגישת ייעוץ ראשוני עוד היום!תביעה להחמרת מצב - משרד הביטחון

 

תביעה להחמרת מצב במשרד הביטחון

 

תביעה לבדיקה חוזרת על ידי ועדה רפואית  של משרד הביטחון

 

שוטרים, חיילים, אנשי שירות בתי הסוהר, ומתנדבי המשמר האזרחי מוגדרים כאנשי כוחות  הביטחון. אוכלוסיה זו מבוטחת על פי חוק הנכים – החוק שעל פיו תובעים את משרד הביטחון. כמשרד עורכי דין לתביעות נגד משרד הביטחון, אנו ממלצים לאנשי כוחות הביטחון להגיש תביעות להכרה כנכה משרד הביטחון, גם אם לאחר הפציעה המצב מתייצב ולא נשארת נכות. לדוגמא אדם שנפגע בעמוד השדרה במהלך השירות, ונמצא שיש לו בלט דיסק. אם חייל זה הגיש תביעה כנגד קצין התגמולים, ונקבעה לו נכות אפילו בדרגת 0% או כל דרגת נכות מתחת ל10% , שומר על זכויותיו כנכה צהל. מסתבר שבדרך כלל במהלך השנים אנשים לא הופכים להיות בריאים יותר. נהפוך הוא, בדרך כלל עם השנים המצב הרפואי של נכי צהל או יותר נכון נכי משרד הביטחון מחמיר, ואז נפתחת בפניהם האפשרות להגיש "תביעה לבדיקה חוזרת" שהכוונה בעצם לתביעה להחמרת מצב של נכי צהל.

נקח את הדוגמא שלא אותו נכה צהל שנפגע בעמוד השדרה, קיים סיכוי גבוה שלימים תחול החמרה במצבו הרפואי  של נכה צהל זה, שבאה לידי ביטוי בין השאר בכאבים חזקים,מגבלה משמעותית בתנועות עמוד שדרה וכן בהקרנות של הכאבים לרגליים.  במקרה כזה  מומלץ לנכה צהל כזה לפנות למשרד הבטחון בתביעה להחמרה במצב

תנאי הזכאות  להגשת תביעה להחמרת מצב

 כדי להגיש תביעה להחמרת חשוב מאוד לוודא  שהפגיעה, בגינה טוען הנכה שחלה החמרה  , הוכרה על ידי קצין התגמולים של משרד הביטחון כפגיעה בזמן השירות ועקב השירות. במידה והפגיעה לא הוכרה מלכתחילה על ידי קצין התגמולים של משרד הביטחון הרי שכל החמרה שלה לא תהא ברת תביעה מול משרד הביטחון ולא ניתן יהיה לעקוף את התנאי הבסיסי הזה. במקרים מסוימים במקרים כאלה  ניתן להגיש תביעה על פי תקנה 9 – תביעה לנכות מוסבת ולשם הרחבה בנושא לחץ כאן: נכות מוסבת

 בכל אופן כעורך דין למשרד הביטחון וכעורך דין לתביעות החמרת מצב למשרד הביטחון אני ממליץ  לכל איש כוחות הביטחון שנפגע בשירות שידאג למצות  את זכויותיו על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום ולדאוג לקבל הכרה כנכה צהל ממקצין התגמולים של משרד הביטחון

במידה וקצין התגמולים הכיר בפגיעה כפגיעה בשירות עוד  בעבר, הרי שמצבו של הנכה הוא טוב יחסית והוא יוכל להציג בפני קצין התגמולים תיעוד רפואי שמצביע על החמרה במצבו הרפואי. חשוב לציין שחשוב מאוד להצטייד במסמכים רפואיים שמצביעים על החמרה במצבו הרפואי של נכה צהל במועד התביעה להחמרה, בהשוואה לועדה הרפואית האחרונה של משרד הביטחון שקבעה את נכותו של הנכה. במקרה שעסקנו בו, אם מדובר בהחמרה במצב עמוד השדרה, מומל. שהנכה התובע החמרה ממשרד הביטחון, יערוך בדיקת CT או בדיקת MRI  ואם ימצאו שבלט הדיסק הפך לדוגמא לבקע דיסק עם לחץ על השק הטקאלי של עמוד השדרה, זה עשוי להצביע על החמרה במצב הרפואי של הנכה שהוכר כנכה צהל. אם בנוסף לכך יערוך התובע בדיקת EMG היא עשויה לאשר את הקרנת הכאב מעמוד השדרה לרגליים או לאחת מהן. ממצאים אלה יקלו מעוד על הועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניני החמרה במצב להכיר באחוזי נכות גבוהים יותר ולקבל את התביעה נגד משרד הביטחון - תביעה להחמרה במצב

 את הבקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית של משרד הביטחון או בקשה לבדיקה חוזרת של ועדה רפואית בשל החמרה במצב הרפואי, ניתן להגיש רק במידה וחלפו לפחות ששה חודשים ממועד קביעת הוועדה הרפואית האחרונה, שבדקה את התובע

 סיכויים וסיכונים  בוועדה הרפואית להחמרת מצב

לאחר הגשת התביעה  לבדיקה חוזרת (החמרת מצב) התובע החמרה יוזמן  לוועדה הרפואית, שם יצטרך לפרט בפני הועדה הרפואית להחמרה של משרד הביטחון את הסיבות שלטענתו הוא זכאי לקבל בגינן הכרה בהחמרה במצבו הרפואי חשוב לציין שבתביעות החמרה יש סיכון מסוים, אמנם הוועדה הרפואית אמורה לדון רק בנושאים שהנכה ביקש ממנה לדון בהם  בתביעה להחמרה  במצב אך לעיתים מחליטה הועדה הרפואית להחמרת מצב לפתוח גם סוגיית את הנכויות  האחרות שמהן סובל התובע ושאין עליהן מחלוקת ושהתובע לא הגיש בגין תביעה להחמרה במצב. לדוגמא אם נחזור לדוגמא שדנו בה בתחית המאמר, אם הנכה קיבל גם נכות נפשית בשיעור של 20% באותה תאונה שבה נפגע בעמוד השדרה (וכאמור בעמוד השדרה נקבעה לו נכות בשיעור של 0% ) נניח שאכן חלה החמרה במצבו הרפואי לעניין עמוד השדרה, ונניח שהועד גם תקבע לו נכות בשיעור של 10% לצמיתות, אבל באותה הזדמנות מחליטה הועדה לפתוח מחדש לדיון את נושא הנכות הנפשית, במצב זה הנפגע עומד בסיכון מאוד גבוה. אם הועדה תחליט להוריד לו את הנכות הנפשית משיעור של 20% לדרגת נכות של 5% , הרי שגם אם הכירה הועדה הרפואית של משרד הביטחון  בתביעה להחמרה במצב הרפואי עקב עמוד השדרה, הרי בסופו של יום הנכות המשוקללת תהיה פחות מ15% ועל כן הנכה לא יהיה זכאי לגמלא, אלא למענק' חד מפעמי בלבד. כלומר שכרו יצא בהפסדו. על כן אנו ממליצים לכל נכה צהל או נכה משרד הביטחון שרוצה להגיש תביעה לועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניין החמרה במצב הרפואי, להתייעץ תחילה עם משרד עורכי דין לתביעות משרד הביטחון או לפחות עם עורך דין למשרד הביטחון. עורך דין שמיומן בתביעות החמרה במצב כנגד משרד הביטחון, יצביע מראש בפני הנכה , לא רק על הסיכויים בתביעת ההחמרה אלא גם על הסיכונים שבתביעה להחמרה במצב.

 יש לציין שהוועדה הרפואית להחמרה במצב היא בעצם וועדה רפואית מדרג ראשון ועל כן גם הנפגע (אך גם קצין התגמולים) יכול להגיש ערר על החלטות הועדה הרפואית להחמרה. את הערר על החלטת הועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניני החמרה במצב ניתן להגיש  לוועדה הרפואית העליונה. אם גם החלטת הועדה הרפואית העליונה אינה מספקת את נכה של משרד הביטחון הוא יכול להגיש  ערער בפני בית המשפט המחוזי וזאת  בשאלה משפטית בלבד.

 חשוב לדעת, כי אין לנכה שתובע תביעת החמרה, כל רשת ביטחון שהנכות שנקבעה לו על ידי הועדה הקודמת, משמשת "כריצפה" הוועדה הרפואית להחמרה יכולה להעלות את אחוזי הנכות הרפואית אך  הועדה הרפואית של משרד הביטחון לעניני החמרה במצב יכולה גם  להפחיתה את הנכות הרפואית והכול בהתאם לשיקול דעתה

חשוב לציין שלא רק לנכי צהל עומדת הזכות להגיש תביעות להחמרה במצב ( בקשה לבדיקה חוזרת) . לדאבוננו הרב גם לקצין התגמולים של משרד הביטחון, יש את הזכות לזמן כל נכה צהל לבדיקה חוזרת וזאת אם והיה לו יסוד להניח כי חל שינוי בדרגת נכותו של הנכה. קצין התגמולים יכול לזמן את הנכה לבדיקה חוזרת רק בחלוף חצי שנה ממועד בדיקתו האחרונה בועדה רפואית של משרד הביטחון.  הפרקטיקה מלמדת שבדרך כלל , קצין התגמולים  של משרד הביטחון אינו יוזם את הזימון סתם אלא רק אם יש לו סיבה ממשית או שהנפגע עורר איזה שהוא "דב רדום" במערכת אינו משתמש בזכותו זו באופן שרירותי אלא במידה וקיימת סיבה מהותית לכך.

 הגשת תביעה להחמרת מצבב באמצעות עורך-דין

 הרבה נכי צהל מצליחים בתביעות להחמרה כנגד קצין התגמולים של משרד הביטחון וזאת ללא כל סיוע של עורך דין, לעומתם הרבה נכי צהל בעקר נכים שכבר ניכוו בעבר מהועדות הרפואיות של משרד הביטחון, פונים לקבלת ייצוג מעורך דין לתביעות משרד הביטחון.

 כל עורך דין המתחה בועדות רפואיות של משרד הביטחון יציין שמה שלא חייבים להגיד בוועדה חשוב מאוד שלא להגיד!  לעיתים הנכה התמים שוטח בפני הועדה הרפואית תלונות רבות שחלקן גם עלולות להפריע לקבלת התביעה להחמרה במצב הרפואי.  בכל מקרה גם עם הנפגע מחליט להגיש את התביעה להחמרה במצב הרפואי ללא סיוע של עורך דין, אנו ממליצים לקרוא את המאמר שכתבתי בנוגע להתנהגות בועדות הרפואית של משרד הביטחון

 אנו ממליצים לך לקרוא את הפוסטים הבאים לשם כך לחץ על :  

כיצד להתכונן בפני ועדה רפואית של משרד הביטחון 

מה עושים לאחר פציעה בצבא

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

פציעה של חייל בחופשה 

תביעות נגד הצבא 

נכות מוסבת במשרד הביטחון

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות משרד הביטחון ולרבות בתביעות להחמרה במצב הרפואי של נכי משרד הביטחון  הביטחוון אם ברצונך לקבל ייעוץ כדאי שתתקשר כבר עכשיו וקבל ייעוץ מקצועי.


התקשר עכשיו לטלפון 1-800-229-444 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני! 


מי מוכר כנכה צה"ל

מי מוכר כנכה צה"ל

על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959, מוגדר המונח "נכות" כאיבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה ממחלה, או החמרת מחלה או חבלה.

חוק הנכים תגמולים ושיקום דן בשלושה סוגים שונים של נכויות:

1 חבלה רגילה

2 מחלה כתוצאה מהשירות

3 החמרה של מחלה שהוכרה או של חבלה שהוכרה

הגורם החשוב ביותר שבגינו יוכר החייל כנכה צהל או כנכה משרד הביטחון, הוא קיומו של הקשר הסיבתי בין הפגיעה או הנכות לבין השירות בכוחות הביטחון (צהל או המשטרה או שירות בתי הסוהר). החייל או הסוהר או השוטר שנפגע כתוצאה מהשירות, חייב להוכיח כי הנכות ממנה הוא סובל, היא כתוצאה מאירוע או מתהליך שאירעו לו בתקופת שירותו כאיש כוחות הביטחון וגם עקב שירותו כאיש כוחות הביטחון. אין זה חשוב אם הנכות היא כתוצאה ממחלה, מתאונה או מהחמרה של מחלה או תאונה שהוכרו בעבר. מה שחשוב הוא שיהיה קשר ברור בין אותה נכות ובין שירותו הצבאי.

רבים מהנכים משוכנעים שאם חלו במחלה כלשהי במהלך שירותם הצבאי, ברור שהם יוכרו כנכי צהל וכי יוכלו להיכנס במסגרת חוק הנכים תגמולים ושיקום. לדאבוני הרב, נכים אלה טועים. אם הם לא יוכלו להוכיח קשר סיבתי, בין הנכות ובין השירות הצבאי, הם לא יוכרו כנכי צהל.

קצין תגמולים אליו מגיעות התביעות של נכי צהל או נכי המשטרה על מנת שיכירו בהם כנכים, הוא הגורם שאמור להכיר בתובע כנכה על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום. רק לאחר שקצין תגמולים יכיר בקשר הסיבתי שבין הנכות ובין השירות, התובע יופנה לועדה רפואית אשר תקבע באם נותרה לנכה נכות, ומה היא דרגת הנכות שנותרה לו.

 

כלומר, ההכרה של התובע  כנכה על פי חוק הנכים, היא השלב הראשון בתהליך התביעה. רק אם התובע יעבור את השלב הראשון הוא יופנה לוועדה רפואית כשלב שני והיא תקבע את דרגת נכותו.

הוועדה הרפואית של משרד הבטחון קובעת את הנכות הזמנית או הצמיתה על פי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות), תש"ל – 1969, שבהם כתובות רשימה של פגימות ומה הם אחוזי הנכות הקבועים לכל פגימה ופגימה.

מומלץ שכל פנייה לקצין התגמולים וכן לועדות רפואיות של משרד הביטחון, תהיה בליווי או לפחות לאחר קבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון. מומלץ מאוד (בעיקר כשמדובר במחלה כתוצאה מהשירות) שלא להגיש את הטפסים לבד ולקוות "שהצדק יצא לאור". לדאבוני הרב, במקרים רבים גם עורך דין מקצועי אינו יכול "להציל" את התביעה, במידה והיא הוגשה על ידי הנכה באופן עצמאי, ונכתבו בתביעה עובדות או שהעובדות הוצגו בה בצורה לא נכונה.

 

מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים לצורך תביעה נגד משר הביטחון. לשם כך לחץ:

 

כיצד בוחרים עורך דין לתביעות משרד הביטחון

 

פציעת חיילים בזמן חופשה

 

נכות ממשרד הביטחון החמרת מצב 

 

פיצויים ממשרד הביטחון

 

ועדה רפואית נכי צהל 

 

תביעה לנכות מוסבת 

 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות כנגד משרד הביטחון.

 

התקשר עכשיו לטל' 1-800-229-444 

 

וקבע פגישת ייעוץ ראשוני!