תביעת נכות כללית

נכות כללית 

משרדנו מייצג נכים בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, לצורך קבלת גימלת נכות כללית. חשוב לציין שהמוסד לביטוח לאומי הוא למעשה חברת הביטוח "הקשוחה" ביותר, הפועלת במדינת ישראל. תביעות לקבלת גימלת נכות כללית הן תביעות מסובכות, ורבים מהנכים שלא השכילו להתייעץ עם עורך דין מיומן, הבקיא בתחום התביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, לא מקבלים בסופו של דבר את גימלת הנכות הכללית שהם זכאים לה על פי החוק.


כל עורך דין המתמחה בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, מחלק את התביעה לקבלת גימלת נכות כללית לשני שלבים:

א. השלב הראשון - הועדה הרפואית לעניין נכות כללית קובעת את  הנכות הרפואית.

ב. השלב השני - וועדת אי כושר (פקידת השיקום) קובעת את דרגת האי כושר של הנכה לעבוד.

שני השלבים הם חשובים וחשוב להתכונן אליהם כראוי.


השלב הראשון - קביעת דרגת הנכות הרפואית

לגבי קביעת הוועדה הרפואית, חשוב מאוד שוועדה רפואית תקבע שדרגת הנכות הרפואית תהיה גבוהה עד כמה שאפשר. חשוב מאוד שההחלטה בדבר דרגת הנכות הרפואית תעבור את תנאי הסף שנקבעו בחוק.

תנאי הסף שנקבעו בחוק לעניין שיעור הנכות הרפואית לעניין נכות כללית הם:

לאדם עובד: מינימום 60% שיעור נכות רפואית משוכללת וזאת כאשר דרגת הנכות מורכבת מהרבה פגימות קטנות. אם הועדה הרפואית קבעה ששיעור הנכות הרפואית באחת מהפגימות, הוא לפחות 25%, אזי מספיק ששיעור הנכות הרפואית יעמוד על 40% .

לעקרת בית: נידרש שהוועדה הרפואית תקבע דרגת נכות רפואית שלא תפחת מ- 50%. במקרה של עקרת בית לא קיים הסייג של ה- 25%. כלומר, בכל מקרה דרגת הנכות הרפואית חייבת להיות לכל הפחות 50% . 

 

השלב השני - קביעת דרגת אי הכושר

רק לאחר שהוועדה הרפואית לעניין נכות כללית קבעה את דרגת הנכות הרפואית, ובתנאי שנקבעה לנכה דרגת נכות רפואית מינימלית כאמור לעיל, יבדק הנכה על ידי פקיד/ת השיקום של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שתיקבע דרגת אי הכושר שלו לעבוד. במקרים רבים, הנכה כלל אינו מודע לכך שהזמנתו לשיחה במחלקת השיקום, מהווה למעשה את התשתית לקביעת הוועדה לעניין דרגת אי הכושר שלו לעבוד. יש להתכונן לשיחה במחלקת השיקום וכדאי להתעקש לקיים את הבדיקה/פגישה במחלקת השיקום רק לאחר שהמוסד לביטוח לאומי המציא לנכה עותק מהפרוטוקול של הועדה הרפואית. גם לעורך דין שמתמחה בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי בתחום הנכות הכללית, קשה מאוד להכין את הנכה לקראת הוועדה לעניין האי כושר לעבוד כשהפרוטוקול הרפואי ניסתר ממנו.

דרגת אי הכושר המינימלית לאדם עובד, חייבת לעבור את הסף של 60%. ככל שדרגת האי כושר גבוהה יותר ומתקרבת ל- 75% כך גימלת הנכות תהיה גבוהה יותר. יש לזכור שגובה גימלת הנכות הכללית נקבע על פי דרגת האי כושר לעבוד ולא על פי הנכות הרפואית (רק כשמדובר בדרגת אי כושר של 75% שהיא בעצם כמו 100% ניתן לקבל תוספת של עד 17% בגין הנכות הרפואית, ורק אז יש חשיבות לדרגת הנכות הרפואית).

דרגת אי הכושר המינימלית לעקרת בית, חייבת לעבור את הסף של 50%. גם במקרה זה, ככל שדרגת האי כושר גבוהה יותר ומתקרבת ל- 75%, כך גימלת הנכות תהיה גבוהה יותר.

יש לזכור שהכלל הוא שגובה גימלת הנכות הכללית נקבע על פי דרגת האי כושר של הנכה, ולא על פי הנכות הרפואית!

חריג לכלל זה הוא רק כשמדובר בדרגת אי כושר של 75% (שהיא בעצם נחשבת לדרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 100%). במקרה זה ניתן לקבל תוספת של עד 17% בגין הנכות הרפואית ורק אז יש חשיבות לדרגת הנכות הרפואית.

יש לזכור שטעויות שנעשות בוועדה לעניין האי כושר לעבוד לא תמיד ניתנות לתיקון. וגם עורך דין המתמחה בנכות כללית לא תמיד יוכל להציל את המצב. לדוגמא: אחד הלקוחות שלנו, שבטרם הייעוץ במשרדנו, הודיע לוועדה לעניין האי כושר לעבוד שהוא מתנדב כמנהל במתנ"ס מקומי. במקרה זה, קבעה הועדה לעניין האי כושר שהוא לא איבד את כושרו לעבוד. כי אם הוא מסוגל להתנדב בתפקיד של מנהל מתנ"ס, הוא גם יכול למצוא עבודה דומה בתשלום. גם לעורך דין מיומן בתחום התביעות בענף נכות כללית קשה מאוד לתקן טעות כזו.

הכלל שאנו חוזרים ומציינים בפני לקוחותינו הוא:

מה שלא צריך להגיד בוועדות של ביטוח לאומי, חשוב מאוד שלא להגיד!

מומלץ להיכנס ללינק  זכויות נכים תביעות לנכות ולקבל אינפרומציה נוספת על זכויות נכים ועל מאבקי הנכים ברשויות השונות למימוש זכויותיהם.    

 

אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתביעות נכות כללית. אנו נשמח להיפגש איתך לפגישת ייעוץ ראשוני. התקשר עכשיו וקבע פגישה!

 

התקשר לייעוץ ראשוני לטל' 1-800-229-444 

 

התקשרו עכשיו בכדי לקבוע פגישת ייעוץ

 


 

אם אתה מתעניין בנכות כללית כדאי מאוד שתקרא גם את המאמרים הבאים. לשם כך לחץ כאן:

 

 כיצד בוחרים עורך דין לנכות כללית 

 פטור ממס הכנסה לנכים

 קיצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים

 נכות כללית לילד - גמלת ילד נכה

 השתלבות נכים במעגל העבודה - חוק לרון

 תביעה לקבלת גימלת ניידות 


אנה פנה אלינו לקבלת ייעוץ!

בטלפון: 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות.