כמה שווה תיק תאונת דרכים

 

אם ברצונך לקבל לתיבת הדאר האלקטרוני שלך, טיפים ועצות בנושא תאונות דרכים, יש למלא את פרטיך, ואנו נשלח לך בכל יום טיפ בעל ערך בנושא תאונות דרכים

*דואר אלקטרוני
*שם פרטי
שם משפחה

כיצד מחשבים את גובה ה פיצוי בתיק תאונת דרכים 

בחירת עורך דין לתאונות דרכים - פיצויים מתאונת דרכים

אחת השאלות המעניינות ביותר כל פצוע בתאונת דרכים היא: כמה שווה תיק תאונת הדרכים? או מהו גובה הפיצוי שהוא צפוי לקבל בגין תאונת הדרכים. במאמר זה ננסה להסביר בקצרה את הפרמטרים השונים שבאמצעותם מחשבים עורכי דין לתאונות דרכים את שווי תיק תאונת הדרכים. במאמר הקודם דנו כבר כיצד מחשבים עורכי דין לתאונות דרכים שוויו של תיק תאונת דרכים קטן בו לא נותרו נכויות. במאמר זה ננסה לדון  בקצרה ביסודות החשובים לצורך חישוב שווי תיק תאונת דרכים של פצועים שנותרה להם נכות לצמיתות. חשוב לציין שלכל אדם יש פרופיל משלו וגם אם שני אנשים בני אותו גיל נפגעו באותה תאונה ולשניהם יש אפילו אותן נכויות, עדיין הפיצוי שכל אחד מהם יקבל, יהיה שונה באופן משמעותי מסיבות שונות כגון:

דרגת הנכות - כל עורך דין המתמחה בתאונות דרכים ובוודאי שכל משרד עורכי דין לתאונות דרכים יודע שככל שדרגת הנכות לצמותות שנותרה לפצוע מתאונת הדרכים גבוהה יותר, כך  הפיצוי יהיה גבוה יותר. כמובן שהכוונה לנכות תפקודית כתוצאה מתאונת דרכים ולא רק לנכות רפואית כתוצאה מתאונת דרכים. לדוגמא נכות בשיעור של 10% בתחום הפלסטי שווה הרבה פחות מנכות בשיעור של 5% בתחום האורטופדי. הסיבה לכך היא שהנכות האורטופדית היא נכות תפקודית והנכות הפלסטית היא נכות רפואית בלבד להרחבה בנושא הנכות הרפואית לעומת הנכות התפקודית לחץ כאן: נכות רפואית ונכות תפקודית

גילו של כל נפגע בתאונת דרכים - ככל שהגיל  של הנפגע בתאונת דרכים מבוגר יותר, שווי תיק תאונת הדרכים נמוך יותר וככל שמדובר באדם צעיר יותר, שווי התיק קרי פיצויים מתאונת דרכים יהיה גבוה יותר.  

רמת השתכרות של הנפגע בתאונת הדרכים - ככל שמדובר באדם שנפגע בתאונת דרכים ושמשתכר סכומים גבוהים יותר, כך גובה הפיצויים מתאונת דרכים  שיקבל הנפגע בגין תאונת הדרכים יהיה גבוה יותר. 

מין הנפגע בתאונת הדרכים - בדרך כלל בעיקר כשמדובר בנכויות גבוהות של נפגעי תאונות דרכים, שוויו של תיק תאונת דרכים של אישה גבוה משוויו של תיק תאונת דרכים של גבר. הסיבה לכך היא שמרבית הנשים למעשה עובדות בשתי משרות: על אחת הן מקבלות משכורת ועל השנייה - טיפול במשק הבית, הן לא מקבלות כל שכר. כשמדובר באישה שכתוצאה מתאונת דרכים נותרה לה דרגת נכות  גבוהה, קרוב לוודאי שהיא תזדקק לעוזרת ו/או מטפלת שתעזור לה לנהל את משק ביתה. בנוסף חשוב לציין שהתפיסה של בתי המשפט היא שאישה עובדת כמעט עד יום מותה. גם כשהיא פורשת מהעבודה היא עדיין ממשיכה לטפל במשק הבית. לכן, אם מדובר באישה שנותרה לה נכות כתוצאה מתאונת דרכים, יש לפצות אותה על כך שתזקק גם בעתיד ליותר עזרה. 

הפסדי השתכרות בעבר כתוצאה מתאונת דרכים 

נפגע בתאונת דרכים שנגרמו לו הפסדי השתכרות ואין זה משנה אם מדובר בעובד שכיר או בעובד עצמאי, זכאי לקבל פיצוי בגין הפסדי ההשתכרות מחברת הביטוח של הרכב. כדי להוכיח הפסדי השתכרות כתוצאה מתאונת דרכים, יש צורך להצטייד בתלושי משכורת מהתקופה שלפני תאונת הדרכים, וכן בתלושי שכר מהתקופה שלאחר תאונת הדרכים. בדרך כלל ניתן לראות בתלושי המשכורת את הפסדי ההשתכרות שנגרמו לתובע כתוצאה מתאונת הדרכים.

זאת ועוד, חשוב מאוד שהיעדרות הנפגע ממקום העבודה ואובדן השכר שנגרם לו בפועל  כתוצאה מכך,  יהיו מגובים באמצעות מכתב מהמעביד המאשר את העובדה שכתוצאה מתאונת הדרכים הנפגע לא הגיע לעבודה ולא קיבל כסף ממקום העבודה עבור תקופת ההיעדרות, תלושי המשכורת (מהתקופה שלפני תאונת הדרכים ולאחריה), וכן באמצעות אישורי מחלה שהנפגע אמור לקבל מרופא עבור אותה תקופה. יש לציין, שנפגעים רבים מתאונות דרכים חושבים בטעות, שבמידה ויחזרו מיד לאחר אירוע תאונת הדרכים לעבודה, הפיצוי אותו הם יהיו זכאים לקבל מחברת הביטוח יהיה נמוך. אינני חושב שגישה זו מומלצת, מכיוון שמצד אחד מפסיד הנפגע מתאונת הדרכים כסף (היות ואינו מקבל משכורת), ומצד שני הנפגע מתאונת הדרכים, מקבל מחברת הביטוח (או מהמוסד לביטוח לאומי) בשלב מאוחר יותר את אותו סכום כסף שהפסיד בשל היעדרותו מהעבודה כתוצאה מתאונת הדרכים. בדרך כלל אין לנפגע מתאונת הדרכים רווח ממשי מהעובדה שלא חזר לעבודתו לאחר תאונת הדרכים. כאן המקום לציין, שבחלק מהמקרים המעביד משלם לנפגע מתאונת הדרכים כ-75% משכרו וזאת באמצעות ניצול מכסת ימי המחלה שנצברת לכל עובד על פי החוק. במקרה זה, חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב, תהייה מוכנה לפצות את הנפגע מתאונת הדרכים רק אם הייתה ירידה ריאלית בשכרו הנקי (נטו). בשל סיבות שונות לרבות מדרגות מס לא תמיד יש ירידה בשכר נטו.

יש לציין שגם אם השכר נטו  של הפצוע מתאונת הדרכים לא נפגע בכל זאת יש איזה  שהוא הפסד לעובד וזאת בשל העובדה שהוא "ביזבז" ימי מחלה בגין תאונת הדרכים. אם העובד יזדקק לימי המחלה האלה בעתיד הם לא יעמדו לרשותו. נקודה נוספת,שיש לציין היא התופעה שבהרבה מקרים, כתוצאה מהפסד ימי העבודה (רתוצאה מתאונת הדרכים) , מעמדו של התובע במקום העבודה עלול להיפגע, ועל כך יהיה קשה מאוד לקבל פיצוי מחברת הביטוח שביטחה את הרכב על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לכן, ברוב המקרים אין כל מניעה שהנפגע מתאונת הדרכים יחזור למקום עבודתו, אם הוא אכן מרגיש שהוא מסוגל לחזור לעבודה.מומלץ בכל מקרה לפנות לעורך דין שמתמחה בתאונות דרכים על מנת לתאם איתו את בניית תיק תאונת הדרכים.

כשמדובר בעצמאי, ההוכחה מורכבת יותר. יש במקרה זה במיוחיד לבחור עורך דין לתאונות דרכים שבקיא בבניית תיק תאונת הדרכים לעצמאי.  עורך הדין לתאונות דרכים ידרוש  להצטייד בשומות של מס הכנסה רצוי מתקופה של כ- 6 שנים מלפני יום התאונה. בנוסף יכול כל עורך הדין לתאונות דרכים להראות את הפסדי ההשתכרות גם באמצעות הדוחות שמוגשים כל חודש או כל חודשיים למס ערך מוסף.

הוצאות רפואיות לעבר כתוצאה מתאונת דרכים

 הנפגע יהיה זכאי  להחזר הוצאותיו שנגרמו עקב תאונת הדרכים, בהתאם לקבלות שימציא על תשלומים בגין טיפולים רפואיים ובגין הוצאות נסיעה שנדרשו לצורך אותם טיפולים. על עורך דין לתאונות דכים ימליץ לנפגעי תאונות הדרכים  לשמור על כל הקבלות וכן את מכתבי ההפנייה ו/או ההמלצה מהרופאים כדי לרכוש את אותם תכשירים ו/או טיפולים.

הוצאות נסיעה לעבר כתוצאה מתאונת דרכים 

קרוב לוודאי שעורך הדין לתאונת הדרכים שמטפל בתיק ימליץ לרשום ולתעד את כל הוצאות הנסיעה לרבות קבלות על נסיעה במוניות, ואם הנפגע מתאונת הדרכים נסע ברכב פרטי, יש לנהל יומן רכב מעודכן בו יפורטו מועדי הנסיעות, יעדי הנסיעות, מטרות הנסיעות, והמרחקים. ככל שמדובר בנסיעות שנובעות כתוצאות מתאות הדרכים (נסיעות לטיפולים רפואיים, נסיעות לעורך הדין לתאונות דרכים וכו.) הרי שקרוב לוודאי שהוצאות אלה יוכרו כהוצאות הנובעות מתאונת הדרכים,ויזכו להחזר כספי.

הוצאות צד ג' לעבר כתוצאה מתאונת דרכים 

הנפגע מתאונת דרכים  זכאי להחזר הוצאותיו  בגין עזרת צד ג' (עזרה במשק הבית ו/או סיעוד), שנגרמו לו עקב הפגיעה בתאונת הדרכים. במידה והנפגע מתאונת הדרכים,  שכר עוזר/ת בית או מטפל/ת, על מנת שתטפל בו ובביתו כתוצאה מתאונת הדרכים, כדאי שיחתים אותו/ה על מסמך שהיא/הוא אכן טיפל/ה בו או במשק הבית בתקופת ההחלמה שלאחר תאונת הדרכים. כל עורך דין לתאונות דרכים או עורכי דין המתמחים בתאונות דרכים ימליצו שלא להעסיק בשכר קרובי משפחה, מכיוון שמשקל החתימה שלהם והתצהירים שלהם נמוך. בכל אופן  עורכי דין לתאונות דרכים ממליצים גם לדווח על העוזרת /מטפלת בביטווח לאומי, כי זאת ההוכחה הטובה ביותר לכך שאכן היתה עזרת צד ג' כתוצאה מתאונת הדרכים  

הפסד עזרת התובע לביתו 

במקרים רבים תורם התובע לביתו בפעילויות שונות השוות כסף. לדוגמא אם התובע שנפגע בתאונת הדרכים היה נוהג לעשות את כל התיקונים והשיפוצים בבית ומשק הבית לא היה זקוק לפני תאונת הדרכים לעזרתם של בעלי מקצוע, הרי שנגרם לו נזק אם כתוצאה מתאונת הדרכים נבצר מהתובע בתאונת דרכים להמשיך לספק לבני ביתו את השירות כולו או חלקו. עורכי דין לתאונות דרכים ממליצים במקרים כאלה לשמור כל קבלה ו/או חשבונית מס' ששולמו לבעלי מקצוע שונים שעשו תיקונים ושיפוצים בבית. קבלות אלה יעזרו לעורך לתאונת הדרכים למנהל משא ומתן יעיל יותר עם חברת הביטוח בשלבים מאוחרים יותר.

הוצאות נסיעה לעתיד כתוצאה מתאונת הדרכים 

כל עורך דין של תאונות דרכים יטען שאדם שנפגע בתאונת דרכים ונותרה לו נכות לצמיתות, יאלץ להיזקק בעתיד להוצאות נסיעה מוגברות בין השאר על מנת להגיע לטיפולים רפואיים או לכל מטרה אחרת. גם ראש נזק זה יש לקחת בחשבון כבשלב מתקדם יותר עורכי הדין לתאונות הדרכים מחשבים את שווי תיק תאונת הדרכים.

הוצאות צד ג' לעתיד כתוצאה מתאונת הדרכים

הנפגע מתאונת דרכים זכאי להחזר הוצאותיו  בגין עזרת צד ג' (עזרה במשק הבית ו/או סיעוד), שיגרמו לתובע עקב הפגיעה בתאונת הדרכים.  במידה ולפני תאונת הדרכים התובע לא היה זקוק לעזרה של מטפלת ו/או עוזרת ולאחר תאונת הדרכים  הנפגע שכר עוזרת בית או מטפלת כדי שתטפל בו בתקופה שלאחר  התאונה,  ונכון למועד סגירת התיק הוא עדיין מחזיק עוזרת ו/או מטפלת, עורך דין של תאונות דרכים ידרוש מבית המשפט שחברת הביטוח תפצה את התובע עבור כל ההוצאות בגין החזקת מטפלת ו/או עוזרת לעתיד. 

הפסד עזרת התובע לביתו  לעתיד כתוצאה מתאונת הדרכים

כפי שנאמר, לעבר כך גם לעתיד, במקרים רבים תורם התובע לביתו בפעילויות שונות השוות כסף. לדוגמא אם התובע שנפגע בתאונת הדרכים  היה נוהג לעשות את כל התיקונים והשיפוצים בבית ומשק הבית לא היה זקוק לפני תאונת הדרכים לעזרתם של בעלי מקצוע, הרי שנגרם לו נזק אם כתוצאה מתאונת הדרכים נבצר מהתובע בתאונת דרכים להמשיך לספק לבני ביתו את השירות כולו או חלקו. עורך דין לנזיקין ובפרט עורך דין לתאונות דרכים ידע לדרוש פיצוי בגין אבדן זה. אם יקבע בית המשפט ששווי השירות הוא נניח 500 ש"ח לחודש, אזי חברת הביטוח תצטרך לפצות את התובע בתאונת הדרכים בסכום חודשי כזה למשך הרבה שנים. כמובן שהיות והפיצוי בגין תאונת דרכים משולם על ידי חברת הביטוח של הרכב  במזומן, הרי שעורך הדין לתאונת הדרכים יחשב את שווי הכספים לעתיד כשהם מהוונים ועל כך יש לקרוא במאמר נפרד (ראה קישור בהמשך מאמר זה).

הפסדי השתכרות לעתיד כתוצאה מתאונת הדרכים 

ראש הנזק הפסדי השתכרות לעתיד הוא בדרך כלל ראש הנזק הגדול ביותר שמשפיע על תיק תאונת הדרכים. בתהליך בחירת עורך דין לתאונות דרכים יש לשאול אותו רבות על נושא זה. בתחום זה באה לידי ביטוי המיומנות של עורך הדין לתאונות הדרכים. באופן כללי וגס הפסדי ההשכרות לעתיד, מחושבים על בסיס ההפרש בין שכרו של התובע בתאונת הדרכים לפני תאונת הדרכים ושכרו של התובע לאחר תאונת הדרכים. אם לדוגמא התובע בתאונת הדרכים הרוויח לפני התאונה 6000 ש"ח  לחודש ולאחר  תאונת הדרכים ובעקבותיה ובעקבות הנכות הצמיתה אשר נותרה לו הוא מרוויח רק 5000 ש"ח לחודש, הרי שיש לתובע בתאונת הדרכים הפסדי השתכרות לעתיד בפועל בסכום של 1000 ש"ח חודשיים עד גיל 67 . כמובן שאת הסכום הזה צריך עורך הדין לתאונות הדרכים להוון ולא לחשב אותו כמכפלה רגילה של הסכומים אך לשם כך יש צורך לקרוא  את הקישור: חישוב הפסדי השתכרות בתאונת דרכים

הפסדי פנסיה  ותנאים סוציאלים כתוצאה מתאונת הדרכים

כמובן שאם נגרמו לתובע - הנפגע בתאונת דרכים הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, הרי שקרוב לוודאי שנגרמו ויגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים גם הפסדי פנסיה ותנאים סוציאלים לעבר ולעתיד. ידוע שהפנסיה והתנאים הסוציאלים מחושבים כאחוז מגובה המשכורת. אם יש ירידה בהכנסות חייבת להיות גם פגיעה בזכויות הפנסיוניות ובשאר התנאים הסוציאלים (קרן השתלמות וכו..) הרחבה בנושא כדאי לקרוא במאמר מיוחד ולשם כך לחץ: הפסדי פנסיה ותנאים סוציאלים כתוצאה מתאונת דרכים

עגמת נפש וכאב וסבל 

בכל תיק תאונת דרכים יש גם מרכיב של עגמת נפש וכאב וסבל כשמדובר בתיק תאונת דרכים קטן שלא נותרה כתוצאה מתאונת הדרכים נכות לצמיתות, עורכי דין לתאונות דרכים מסתפקים בסכומים בסדר גודל של אלפים בודדים של שקלים ואולם כשמדובר בתיק תאונת דרכים גדול יותר (כשנותרו אחוזי נכות לצמיתות) מחושב הכאב והסבל מתאונת הדרכים על פי נוסחה. הנוסחה היא שעל 100% נכות רפואית לצמיתות מקבלים כ-170,000 ש"ח. סכום זה מעודכן נכון לכתיבת שורות אלה (שנת 2013 ) והוא מתעדכן כל חודש בהתאם למדד המחירים לצרכן. על נכויות קטנות יותר מקבלים סכום קטן יותר המחושב באופן פורפורציונאלי. לדוגמא, המרכיב של הכאב והסבל בתיק תאונת דרכים שבו נותרה לנפגע נכות צמיתה בשיעור של 50% הוא  כ - 170,000/2  כלומר כ- 85,000 ש"ח. על  הרחבה בנושא עגמת נפש וכאב וסבל בעיקר כשמדובר בתאונות קטנות, ניתן לקרוא במאמר מיוחד ולשם כך לחץ כאן: עגמת נפש וכאב וסבל מתאונת דרכים

כדי שחישוב הנזק שנגרם כתוצאה מתאונת הדרכים יהיה מקיף וממצה, יש לתת את הדעת לתהליך בחרית עורך דין לתאונות דרכים. בחירת עורך דין לתאונות דרכים כבר בשלב הראשון שלאחר תאונת הדרכים, יכול להיות המרכיב המרכזי שיקבע האם גובה הפיצי שיתקבל בסופו שלד דבר יהיה גבוה או נמוך. אסור להקל ראש בבחירת עורך דין תאונות דרכים. צריך לקחת עורך דין מיומן בעל נסיון רב ורצוי שיהיה עורך דין שזה עקר עיסוקו. להרחבה בנושא בחירת עורך דין לתאונות דרכים  לחץ כאן בחירת עורך דין תאונות דרכים 

 להרחבה נוספת בנושאים הקשורים לחישוב גובה הפיצוי כדאי לקרוא גם את הקישורים הבאים לחץ כאן :

נכות רפואית לעומת נכות תפקודית 

חישוב כאב וסבל בתאונת דרכים

חישוב הפסדי השתכרות בתאונת דרכים

חישוב הפסדי פנסיה ותנאים סוציאלים


 אנו משרד עורכי דין שמתמחה בתאונות דרכים !

 התקשרו עכשיו! 1-800-229-444 

 כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות!

 

אם ברצונך לקבל לתיבת הדאר האלקטרוני שלך, טיפים ועצות בנושא תאונות דרכים, יש למלא את פרטיך, ואנו נשלח לך בכל יום טיפ בעל ערך בנושא תאונות דרכים

 

*דואר אלקטרוני
*שם פרטי
שם משפחה

 

משרד עורכי הדין  ונוטריון גיל גולדרייך בגוש דן ברח' י.ד. ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון) תל אביב נותן שירות לנפגעי תאונות דרכים באיזורים ובישובים הבאים : תל אביב יפו,  רמת גן, חולון, נתניה אריאל,רמלה, ,תל אביב קרית אונו,גדרה, אריאל,בת ים, פתח תקוה,  קרית גת, יהוד בת ים, הרצלייה, רמת השרון, קרית מלאכי, אופקים, נתיבות, שדרות, גדרה, גבעת שמואל,ראשון לציון, מודיעין, עומר,תל אביב, , כפר סבא, רעננה, באר שבע, הוד השרון,אשקלון, אשדוד,  רחובות, ועוד... 

 

משרד עורכי הדין ונוטריון גיל גולדרייך בחיפה: נמצאים  ברחוב הרב רובינשטיין 43 א'  שכונת דניה (הוד הכרמל) חיפה  המשרד נותן  שירות לנפגעי תאונות דרכים  בצפון הארץ לרבות:  הערים חיפה, ,עכו,נהריה, קריות, קרית מוצקין , קרית שמונה, חדרה, קרית חיים, קרית ים, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית טבעון, קרית בנימין, סביניה, כפר תבור, יבניאל, טירת הכרמל, עתלית,, קצרין, ראש פינה, קרית מוצקין, קרית ביאליק, קרית חיים, קרית ים, כרמיאל, צפת, עפולה, טבריהקרית אתא זכרון יעקב, בנימינהועוד...


מומלץ תמיד לבחור עורכי דין שנותנים שירות מקומי בערים השונות. אנו ממליצים לחפש עורכי דין לתאונת דרכים  בחיפוש הבא: עורכי דין לתאונות דרכים בחיפה, עו"ד לתאונות דרכים בתל אביב , עורכי דין לתאונות דרכים בתל אביב, עורכי דין שמתמחים בתאונות דרכים, עורך דין המתמחה בתאונות דרכים,  עורך דין לתאונות דרכים ברמת גן ,עו"ד לתאונות דרכים ברמת גן עו"ד לתאונות דרכים בדרך לעבודה חיפה, עורך דין לתאונות דרכים בדרך לעבודה חיפה עורך דין לתאונות דרכים בדרך חזרה מהעבודה הביתה קריות, עו"ד לתאונות דרכים בדרך חזרה מהעבודה הביתה קריות,עורך דין לתאונות דרכים באוטובוס, עו"ד דין לתאונות דרכים באוטובוס,עורך דין לתאונות דרכים עם טרקטורון, עו"ד  לתאונות דרכים עם טרקטורון,עורך דין לתאונות דרכים עם משאית,עו"ד לתאונות דרכים עם משאית עורך דין לתאונות דרכים עם קטנוע,   עורך דין לתאונות דרכים עם הרוגים, עורך דין לתאונות דרכים עם אופנוע,עו"ד לתאונות דרכים עם אופנוע, , עורך דין לתאונות דרכים ברכבת , עו"ד לתאונות דרכים ברכבת , עורך דין לתאונות דרכים פגע וברח, עורך דין לתאונות דרכים בקריות, עורך דין לתאונות דרכים בחיפה, עו"ד לתאונות דרכים בחיפה,משרד עורכי דין לתאונות דרכים תל אביב, משרד עורכי דין תאונות דרכים בחיפה , משרד עו"ד תאונות דרכים קריות, משרד עורכי דין תאונות דרכים עכו,  עו"ד לתאונות דרכים בכרמיאל, עורך דין תאונות דרכים נהרייה, עורך דין לתאונות דרכים בטבריה,עו"ד לתאונות דרכים בטבריה,עורך דין תאונות דרכים עתלית , עורך דין  תאונות דרכים צפת ,עורך דין תאונות דרכים קרית שמונה , עו"ד תאונות דרכים קרית שמונה ,   עורך דין תאונות דרכים בתל אביב , פיצויים תאונת דרכים, פיצויים מתאונת דרכים, עורך דין מתמחה לתאונות דרכים חיפה,  עורך דין תאונות דרכים חדרה, עורעו"ד תאונות דרכים חדרה, עורך דין  תאונות דרכים בראשון לציון  עורך דין תאונות דרכים נתניה  עורך דין תאונות דרכים טירת הכרמל,עורך דין תאונות דרכים נצרת,עו"ד תאונות דרכים נצרת עורך דין תאונות דרכים גבעתיים ועוד.