ביטול פסילה מינהלית של רישיון נהיגהשללו לך את רשיון הנהיגה בשלילה מינהלית?

 אתה מעוניין לבטל את הפסילה המינהלית בכוחות עצמך?

אתה נמצא בעמוד הנכון ואתה יכול לעשות את זה לבד!


מומלץ, שלפני כתיבת הבקשה תיקרא את המדריך "טיפים ועצות לביטול שלילה מינהלית" ורק אז כתוב את הבקשה.


כדי לקרוא את המדריך לחץ כאן:

"מדריך לביטול שלילה מנהלית של רשיון נהיגה"

 

דוגמא לבקשה לביטול פסילה מינהלית של רישיון נהיגה


בבית משפט השלום לתעבורה 
בחיפה

בעניין:
                                    משה  ישראלי ת.ז. 1234567
                                    מרחוב רובינשטיין 43 א'  חיפה   (להלן: המבקש")
 
 -   נ   ג  ד -
 
                                     מדינת ישראל                                      (להלן: "המשיבה")
 
בקשה דחופה לביטול פסילה מנהלית
 
בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לבטל את החלטתו של  המפקח  יוסף קטלנית, קצין חקירות חיפה, מיום 31.12.2008 (להלן: "הקצין") בתיק משטרה מספר  53444/08 (להלן: "החלטה"). בהחלטה, החליט הקצין  לפסול בפסילה מנהלית את המבקש מלנהוג במשך 60 יום. ההחלטה מסתמכת על סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה. ההחלטה מסתמכת על הנחה לכאורה של הקצין שיש להטיל אשמה על המבקש בגין התנהגותו בתאונת דרכים מיום 31.12.2008  (להלן: "התאונה"), בה היה מעורב.

ואלה נימוקי הבקשה:

1.                 היעדר מסוכנות:
המבקש יטען כי אין סכנה לציבור מהמשך נהיגתו. המבקש יטען כי קיבל את רישיון הנהיגה שלו בשנת 1990 והוא נוהג מאז ועד היום, וכי עברו התעבורתי אינו מכביד ובוודאי שאינו מצדיק פסילה בגין מסוכנות.     
2.                 היעדר ראיות לכאורה:
התאונה, שעליה הסתמך הקצין כשהחליט לפסול בפסילה מנהלית את רישיון הנהיגה, התרחשה כתוצאה מהתנגשות של שני כלי רכב. האחד היה נהוג על ידי המבקש והשני היה נהוג על ידי נהג משאית. כל אחד משני הנהגים שהיו מעורבים בתאונה, טוען שזכות הקדימה הוקנתה לו. המבקש יטען, כי הוא נעדר אשם וכי נהג המשאית הוא זה שלא עמד בתמרור עצור ונכנס לצומת. טענה זו נטענה על ידי המבקש גם במהלך החקירה המשטרתית, ויש להניח שניתן יהיה לראות אותה בעדות המבקש במשטרה.
המבקש יטען, שעד שלא יתברר בבית המשפט מי האשם בתאונה, יש להשיב לו את רישיון הנהיגה שלו. בנוסף, ככל הידוע למבקש, ובהתחשב בעובדה שהמשטרה עדיין לא אפשרה למבקש לעיין בחומר החקירה, אין בחומר הראיות שהוצג על ידי חוקר המשטרה  ולו ראיה אחת המצביעה על כך שזכות הקדימה הייתה של נהג המשאית. עדותו של נהג המשאית אינה יכולה לשמש כראיה היות ועדותו מונעת מאינטרסים אישיים.
אי לכך ובהתאם לזאת , טענות המבקש עומדות בניגוד לראיות התביעה (אם יש כאלה) ואין לקבל את טענת התביעה שעדיין לא הוכחה.
 
3.                  הפסילה כפגיעה בחוק יסוד חופש העיסוק  
המבקש עובד כאיש מכירות. על כן, הנהיגה הינה מרכיב חשוב בעבודתו. בשל הפסילה, אין ביכולתו להמשיך לעבוד בתקופת הפסילה. על פי הפסיקה הנוהגת בבתי המשפט לתעבורה, יש להעניק משקל רב לעובדה, שהמבקש מתפרנס מנהיגה ובעיקר כאשר מדובר בתיק שלא ברור באופן חד משמעי מי הרשלן ו/או האשם בתאונה. שוב יטען המבקש  שעברו התעבורתי אינו מכביד (למיטב ידיעתו לפחות בשנתיים האחרונות לא הייתה לו כל הרשעה), ואם תימשך הפסילה, הוא עלול גם למצוא את עצמו מפוטר מעבודתו ובכך יגרם נזק בלתי הפיך לאדם שטרם הורשע.
 
4.                 מידתיות
המבקש יטען, שגם אם בסופו של דבר יקבל בית המשפט הנכבד את טענות התביעה (אשר מוכחשות על ידי המבקש) וימצא כי יש אשם בנהיגתו ובהתנהגותו של המבקש, הרי לא יהיה  זה סביר לשלול את רישיון הנהיגה שלו, מכיוון שנהיגתו במהלך התאונה  לא הייתה רשלנית  בדרגה כה גבוהה, שמצדיקה שלילת רישיון בפועל.
יש לציין, שבתאונה לא נגרמו נזקי גוף של ממש לאף אחד מהנהגים ולכן  גם אם תוכח אשמתו של המבקש, קרוב לוודאי שלא ייגזר עליו עונש של פסילה מנהיגה למשך חודשיים. במקרים כגון אלה, נהוג לגזור  תקופת פסילה הנמוכה מ- 60 יום, ואף יש בתי משפט שבנסיבות אלה מסתפקים בעונש שאינו כולל שלילה של הרישיון בפועל.
 
זאת ועוד, אמנם על פי סעיף 5 לחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו אין לפגוע בתוקפו של חוק סדר הדין הפלילי, אך יחד עם זאת, יש להתחשב ברוח החוק כשעומדים לנקוט בסנקציה כל כך משמעותית שיש בה משום הגבלת חירותו של אדם. המבקש  יטען שעל פי סעיף 8 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו אין לשלול את החירות של אדם, במידה שאינה עולה על הנדרש. ועל כן, גם אם סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה הסמיך את משטרת ישראל לפסול מנהלית אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה, יש לנהוג בסעיף זה בזהירות יתרה.
 
5.                 ענישה למטרות הרתעה
המבקש יטען, שלא סביר שיאפשרו למשטרת התנועה להעניש נהג עוד בטרם קיבל את יומו בבית המשפט. גם כשמדובר בעבירות תנועה קשות שנמצאו בתאונות דרכים קטלניות, יש לנהוג במקרים כאלה בגישה מצמצמת עד כמה שאפשר.
זאת ועוד, נכון למועד הגשת הבקשה המבקש אינו נוהג מזה כ- 4 ימים שכן נפסל מלנהוג כבר מיום 31.12.2008 . המבקש יטען כי כבר קיבל עונש שלטענתו אינו מוצדק וכי כבר נגרם לו נזק בל ישוער. אם בסופו של דבר ימצא בית המשפט הנכבד שהאשמה בתאונה לא נופלת על המבקש, לא ניתן יהיה לפצות את המבקש על כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשלילה המנהלית.
 
6.                 הפסילה כפגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו:
פסילה מנהלית על ידי שוטר בטרם משפט, יש בה פגיעה שמעל למידה הנדרשת בזכויות היסוד של המבקש וביניהן זכות הקניין, הנובעת בין השאר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כל עוד לא ניתנה הכרעת דין חלוטה ע"י שופט, קיימת תמיד האפשרות לזיכוי מלא. שלילת רישיון הנהיגה פוגעת באופן מתמשך ולא מוצדק בחירותו של המבקש, וזאת כאמור בטרם קיבל את יומו בבית המשפט. אם תימשך הפסילה המנהלית, ובסופו של דבר תוכח חפותו של המבקש, לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור.
 
7.                  שיקול הדעת של קצין המשטרה
 סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה נוקט בזו הלשון:
"היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי העניין:
1)                בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם - יפסול את הנהג מלהחזיק רישיון  נהיגה לתקופה של 90 ימים;
2)                בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש - רשאי הוא לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
3)                בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית - רשאי הוא לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים".
המבקש יטען כי הסעיף מבחין לעניין פסילת רישיון הנהיגה בין עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, לבין תאונת דרכים אחרת.
בתאונת דרכים שבה נהרג אדם החוק מורה למשטרה באופן חד משמעי ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים לפסול את רישיונו של הנהג, שלכאורה ביצע העבירה, למשך 90 יום.
בעבירות אחרות לפי סעיף 47(ה) (2) ו- 47 (ה) (3) החוק מקנה לקצין המשטרה שיקול דעת וכאשר הוא נוקט בלשון: "רשאי", קרי, קצין המשטרה אינו חייב לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, ובכך מעניק המחוקק שיקול דעת רחב לקצין המשטרה. במילים אחרות, קצין המשטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה בשלילה מנהלית לתקופות קצרות יותר מ- 60 יום ו- 30 יום בהתאמה:
בעניינו של המבקש קצין המשטרה לא שקל כלל פסילה מנהלית הקצרה מ- 60 יום וזאת למרות שהתבקש לעשות כן על ידי המבקש.
 
 
8.                 ליקויים בהתנהלות המשטרה ובהחלטה המנהלית
המבקש מבקש מכבוד בית המשפט לבטל את ההחלטה המנהלית של קצין המשטרה היות ונפל בה פגם מהותי. מסתבר שבוחן התנועה שבחן את התיק הכיר היטב את נהג המשאית, היכרות אישית, ועל כן פעל שלא בתום לב, כשבחר להאשים את המבקש. קצין המשטרה  לא היה מודע לעובדה זו כשנתן את החלטתו המנהלית. אשר על כן, בית המשפט מתבקש לבטל את החלטת קצין המשטרה, הלוקה בפגם מהותי היורד לשורש העניין, ועל כן דינה להתבטל. רבות נאמר בפסיקה שכאשר מדובר במעשה מנהלי הלוקה בפגם חמור - יש להורות על ביטולו של המעשה המנהלי.
לאור האמור לעיל ובפרט בשל אי הפעלת שיקול הדעת כאמור, יש לקבוע כי החלטת קצין המשטרה בטלה מעיקרה.
 
9.                 סוף דבר
 
לאור כל  האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט לקבל את הבקשה ולבטל את הפסילה המנהלית. לחילופין, מתבקש כבוד בית המשפט לקצר משמעותית את תקופת הפסילה.   
 
10.   מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.
                                                                                               
_____________
משה ישראלי - המבקש

מצ"ב תצהיר המבקש כתמיכה בעובדות המנויות בבקשה.

תצהיר
אני הח"מ, משה ישראלי הנושא ת.ז. שמספרה 1234567  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
1.      הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה לביטול פסילה מנהלית. 
2.      ביקשתי במשטרת התנועה לצלם את תיק המשטרה וזאת לצורך בקשת הביטול הפסילה המנהלית אך הם סירבו בטענה שהתיק עדיין בחקירה.
3.      אי לכך, קרוב לודאי שחסרים מספר פרטים שקשורים לתיק זה ועל כן אני חייב להדגיש שאני נותן תצהירי זה על פי מיטב זכרוני והבנתי.
4.      העובדות האמורות בבקשה לפסילה המנהלית  ידועות לי מידיעה אישית.
5.      זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

                                                                                                ________________
                                                                                                     חתימת המצהיר
הנני מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני עורך הדין גיל גולדרייך, במשרדי ברחוב רובינשטיין 43 א' חיפה, מר משה מומחה הנ"ל אשר זיהיתיו על פי תעודת זהות מס' 1234567  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

                                                                                                ___________________
                                                                                                חתימת עו"ד + חותמת עו"ד
 
 
טיפ: אם כתבת את התצהיר ואתה זקוק לאישור עורך דין על התצהיר נשמח לעזור לך!!!
 

טלפון 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!


כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות.