מהי תאונת דרכים

אם ברצונך לקבל לתיבת הדאר האלקטרוני שלך, טיפים ועצות בנושא תאונות דרכים, יש למלא את פרטיך, ואנו נשלח לך בכל יום טיפ בעל ערך בנושא תאונות דרכים

*דואר אלקטרוני
*שם פרטי
שם משפחה

 

תאונות דרכים חריגות

בעבר הרחוק, מעמדם של נפגעי תאונות דרכים היה זהה למעמדם של נפגעים בשאר סוגי התאונות. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים חוקק  בשנת 1976 על מנת לתת פתרון טוב יותר ויעיל יותר לנפגעי תאונות הדרכים. כשחוקק החוק, מטרתו הייתה לפשט את כל ההליכים המשפטיים הנוגעים לנפגעי תאונות דרכים ולתת לנפגעים אלה מעמד מועדף. לשם כך היה צורך להגדיר בחוק בין השאר מהי תאונת דרכים וכמובן מהו רכב מנועי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 מהו כלי רכב מנועי:

 המחוקק ובעקבותיו בתי המשפט ניסו להגדיר באופן פשוט ומדויק מהו כלי רכב מנועי, אך לאורך השנים עברה הגדרה זו תהפוכות ושינויים רבים, בין השאר מכיוון שהתעוררו מחלוקות רבות בין חברות הביטוח ובין הנפגעים בנוגע להגדרת "כלי הרכב המנועי". בפרק זה אנסה לתת רשימה חלקית של כלי רכב שונים והתאמתם להגדרת כלי רכב מנועי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:

 מכונות וכלי רכב שנחשבים ככלי רכב מנועי לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:

 רכב פרטי, רכב מסחרי, משאיות מסוגים שונים, טרקטור, טרקטורון, אופנוע, קטנוע, מונית, אוטובוס, מיניבוס, רכבת, מלגזה.

  מכונות וכלי רכב שאינם נחשבים ככלי רכב מנועי לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:

 מחבש, רכבל, כלי שייט, כלי תעופה, מדרגות נעות (דרגנוע), עגלת נכים, כיסא גלגלים.

 כפי שכבר נאמר בתחילת הפרק, רשימה זו הינה חלקית. הרשימה ניתנת רק למטרות המחשה, ועשויה במרבית המקרים לתת פתרון מספק לקורא.

 בדרך כלל ניתן לעשות שימוש בכלל אצבע פשוט על פיו, כלי רכב שמבוטח בפוליסת ביטוח חובה הוא כלי רכב מנועי לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כמובן, שקיימים גם מקרים בהם למרות שהרכב לא היה מבוטח בפוליסת ביטוח חובה בכל זאת הוא הוגדר בבית המשפט ככלי רכב לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 מהי תאונת דרכים:

 אם הגדרת כלי רכב מנועי נראית סבוכה, הרי שהגדרתו של המושג "תאונת דרכים" סבוכה שבעתיים. גם את המושג הזה ניסו להגדיר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים באופן פשוט, ברור ומדויק, אך לאורך השנים עברה הגדרה זו תהפוכות רבות, בין השאר מכיוון שהתעוררו מחלוקות רבות בנוגע להגדרה זו. המחוקק ובתי המשפט תיקנו במשך השנים את הגדרתוהמושג "תאונת דרכים" לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. נכון למועד כתיבת שורות אלה הגדרת המושג "תאונת דרכים" על פי החוק היא כדלקמן:

 "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוףעקב שימוש ברכב מנועילמטרות תחבורה; יראו  כתאונת דרכיםגם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר אשר חיוני לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי".

 כאן המקום לציין שהגדרה זו עשויה להשתנות גם בעתיד.

 כמובן שגם לאחר התיקונים בחוק המשיכו להתעורר מחלוקות רבות בין התובעים ובין חברות הביטוח ואת חילוקי הדעות פתרו בתי המשפט השונים. בפרק זה לא אלאה את הקורא בסיבות ובמקורות (פסיקה או חקיקה) שבגללן תאונות מסוימות מוגדרות כתאונות דרכים ואחרות לא. בפרק זה אנסה לתת תיאור של מספר מקרים, שבאמצעותם ניתן יהיה להמחיש לקורא מהי תאונת דרכים על פי החוק והפסיקה.

 רבים מהנפגעים משוכנעים שתאונת דרכים היא תאונה בה מעורבים שני כל רכב או יותר, ושבדרך כלל כתוצאה ממנה יש גם נפגעים בנזקי גוף.

 אמנם זו אכן תאונת דרכים, אולם פציעות רבות שמקורן ברכב,  מוגדרות כתאונות דרכים על פי  החוק והפסיקה,  למרות  שלאדם חסר השכלה משפטית הן לא נראות כתאונות דרכים.

 דוגמאות לתאונות שמוגדרות כתאונות דרכים על פי החוק והפסיקה:

 פציעה הנובעת כתוצאה מסגירת דלת של כלי רכב על האצבעות של הנוסע או הנהג, מוגדרת כתאונת דרכים, וזאת אם הפציעה התרחשה בתחילתה של נסיעה באותו רכב, במהלך הנסיעה, או בסיומה של הנסיעה.

פציעה הנובעת כתוצאה מתיקוני דרך בכלי רכב כגון:  החלפת גלגל באמצע הדרך או כווייה כתוצאה מפריצת  מים רותחים מהמאייד (רדיאטור) של כלי הרכב וכו'...

פציעה הנובעת כתוצאה מנפילת חפץ כלשהו בתוך הרכב על הנפגע (מזוודה שנופלת על הנוסע בזמן נסיעה באוטובוס או רכבת וכו'...).

רוכב אופניים, שרק נבהל כתוצאה מצפצוף של מכונית נוסעת (אפילו ללא מגע פיסי עם המכונית), נפל מהאופניים ונפצע.

פציעה ממנוף המורכב על משאית והמופעל על ידי המנוע של המשאית.

  

לעומת זאת, להלן דוגמאות של תאונות, שאינן מזכות את הנפגעים בהן בפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:

 פציעה הנובעת כתוצאה מסגירת דלת של כלי רכב על האצבעות, אינה מוגדרת כתאונת דרכים, אם  הפציעה התרחשה ברכב כשהרכב לא משמש באותן נסיבות ככלי רכב למטרות תחבורתיות. לדוגמא: כשהנפגע בא לרכב רק                    כדי לקחת את קופסת הסיגריות ששכח כמה דקות קודם לכן. השהות ברכב אינה נחשבת למטרות תחבורתיות, ולכן התאונה אינה מוגדרת כתאונת דרכים.

פציעה ממנוף המורכב על משאית, ומופעל על ידי מנוע מיוחד, השונה מהמנוע של המשאית.

פציעה של נפגע בתאונת דרכים כתוצאה מניסיון התאבדות.

פציעה בתאונה שהתרחשה בזמן שהנפגע עשה שימוש ברכב למטרות ביצוע פשע.

תאונה במהלכה הנהג דרס את הנפגע במכוון. במקרה זה הפציעה תוגדר כתקיפה ויש לתבוע ישירות את התוקף על פי פקודת הנזיקין, או לתבוע על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולת איבה (אם מדובר בפעולת איבה) ולא על פי                        חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

פציעה שהתרחשה בזמן פריקה או טעינה מסחרית של סחורה מהרכב.

פציעה כתוצאה מתאונת דרכים כאשר לנהג הנוסע ברכב לא היה רישיון נהיגה ו/או פוליסת ביטוח חובה תקפה, ושאר נוסעי הרכב ידעו על כך.

 רצוני לציין שבמקרים רבים בעלי הסמכא השונים (שוטרי תנועה, סוכני ביטוח, רופאים, אחיות, מזכירות רפואיות, עובדים סוציאליים וכו' ) בהם נתקלים הנפגעים עוד לפני שקיבלו ייעוץ משפטי מעורך דין לתאונות דרכים אינם בקיאים דיים בסוגיה של מהו רכב מנועי ומהי תאונת דרכים, ולעיתים שלא בכוונה הם עלולים לטעות ועלולים אף להטעות את הנפגעים בכל התייחסותם לפציעה.

 על כן, בכל מקרה מומלץ גם לאחר קריאת שורות אלה להתייעץ ובהקדם עם עורך דין לנזיקין בנוגע לכל ההיבטים הנוגעים לתאונה, גם אם לדעתו של הנפגע לא מדובר כלל בתאונת דרכים. ראשית- יתכן ובכל זאת מדובר בתאונת דרכים, ושנית- גם אם מדובר בתאונה מסוג שונה יתכן ויש לעשות צעדים משפטיים שונים ובאופן מיידי, שמספר שבועות מאוחר יותר יהיה כבר בעייתי לבצעם. עוד ברצוני להבהיר, כפי שכבר הובהר ויובהר במספר מקומות בספר זה- פרק זה נועד להשכלה כללית בלבד ואינו בא להחליף התייעצות עם משרד עורכי דין לתאונות דרכים

אם ברצונך לקבל לתיבת הדאר האלקטרוני שלך, טיפים ועצות בנושא תאונות דרכים, יש למלא את פרטיך, ואנו נשלח לך בכל יום טיפ בעל ערך בנושא תאונות דרכים

*דואר אלקטרוני
*שם פרטי
שם משפחה