תאונות בבית הספר

תאונות בבית הספר 


הביטוח הנפוץ ביותר לתלמידי בתי הספר הוא ביטוח תאונות אישיות תלמידיםכל ילדי ישראל בגילאי 18 – 6 (לעיתים גם ילדים בני 5), מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים. כלומר למעשה כל הילדים שלומדים בבתי הספר אמורים להיות מבוטחים, וזאת על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

תלמידי בית הספר מבוטחים 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, ומכוסים במקרה של אירועי תאונות תלמידים מכל הסוגים, למעט תאונות ילדים שהפיצוי עבורן מוסדר על פי חוק ספציפי כגון: תאונות דרכיםמלחמה ופעולות טרור, פעילות צבאית סדירה ונזק הנגרם במהלך עבודה.

הפיצוי של תלמידי בתי הספר על פי פוליסת תאונות אישיות תלמידים אינו מותנה בהוכחה של מעשה רשלנות מצד רשות כלשהיא, וכמו כן, אין הפיצוי מנוכה מכל פיצוי אחר שיקבל הנפגע מכל גורם אחר בגין אותה תאונה.

חשוב לציין שהפיצוי לא מותנה בכך שהתלמיד יהיה במסגרת בית הספר בזמן התאונה!


על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים גובה הכיסוי הביטוחי שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה, אך היות והתנאים בין החברות השונות דומים מאוד, מצאנו לנכון להעלותם על הכתב:

  • למקרה של נכות מלאה וקבועה: $120,000 - $80,000 (תלוי באיזו חברת ביטוח הילד בוטח באותה שנה). 
  • במקרה של נכות חלקית קבועה: על פי אחוזי הנכות, באופן יחסי לנכות מלאה. לדוגמא: נכות של 25% תזכה בסכום על סך $20,000 או $25,000 תלוי באיזו חברת ביטוח הילד בוטח באותה שנה). 
  • במקרה של אי מסוגלות ללכת לבית הספר כתוצאה מתאונת תלמידים, המלווה באישור רפואי מתאים, זכאי הילד לקבל פיצוי בשיעור של $20 - $15 ליום (בחלק מחברות הביטוח החל מהיום השישי ובחלק החל מהיום ה- 15 לתקופת האי כושר שאיננה מאפשרת ללכת לבית הספר). 
  • פגיעות בשיניים מזכות בסכומים נמוכים, בדרך כלל כ- $250 על כל שבר בשן.

הערה: בחלק מחברות הביטוח מבוטחים גם הורי הילדים המבוטחים. בעיקר כשמדובר בתאונה בבית הספר שהתרחשה במסגרת בית הספר. יש לברר את זה אצל עו"ד מיומן שהוא מתמחה לתאונות ילדים ובפרט לפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.


זהירות התיישנות! 

התביעה בתאונות ילדים על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים מתיישנת ברוב המקרים כשהנפגע מגיע לגיל 21. כלומר, ניתן במרבית המקרים לתבוע פיצויים בגין תאונות ילדים שאירעו כשהנפגע היה בין גיל 6 לגיל 18, אבל את התביעה יש להגיש לא יאוחר מגיל 21 (3 שנים מהיום בו מלאו לנפגע 18 אביבים). חשוב לציין שבמקרים מסוימים עורך דין המתמחה בתאונות ילדים יכול לעקוף את בעיית ההתיישנות של תאונות ילדים, קרי יכול להגיש את התביעה גם לאחר שהנפגע עבר את גיל 21 . לצורך כך יש להתייעץ עם עורך דין בעל נסיון והמיומן בתאונות ילדים ובעיקר בפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים.


שכר טרחה של עורך דין במקרה של תאונות ילדים

שכר הטרחה של עורך הדין נקבע באחוזים התלויים בהצלחתו בתיק. 
שכר הטרחה המומלץ במקרה של פשרה ולפני הגשת תביעה משפטית הוא 15% + מע"מ. בכל מקרה אחר 20% + מע"מ.

תביעות משפטיות של תאונות ילדים

את התביעות בגין תאונות ילדים על פי פוליסות לתאונות אישיות תלמידים ניתן להגיש כמעט בכל בית משפט בישראל. עורכי דין המתמחה לפוליסות תאונות אישיות תלמידים, בדרך כלל מגישים תביעות נוספות בגין אותה תאונה. בתביעות האלה תובעים בין השאר הן על פי פוליסת תאונות אישיות תלמידים והן תביעות ביטוח צד ג', קרי תביעה כנגד הגופים שבגללם התרחשה תאונת הילד. וזאת בגין עוולת הרשלנות שגרמה לתאונת תלמיד. אנו נרחיב בנושא זה בהמשך דף זה  כשמדובר בתאונה בה נפגע תלמיד במסגרת בית הספר.


הערה חשובה:
היות ומדובר במספר חברות ביטוח שמספקות את אותו השירות, תנאי הפוליסות אמנם דומים אך יתכנו שינויים בין פוליסה לפוליסה לכן, אין הכתוב בתקציר בא להחליף ייעוץ מעורך דין מיומן שהוא מתמחה בתאונות ילדים ובפרט לפוליסת תאונות תלמידים.


כאמור כשמדובר בתאונת ילדים ניתן להגיש תביעות נוספות בגין אותה התאונה 

במקרים רבים, ניתן לתבוע, בנוסף לפוליסה הבסיסית שזה עתה עסקנו בה, גורם נוסף בגין אותה תאונה. לצורך כך, יש בדרך כלל להוכיח רשלנות של אותו גורם. 
לדוגמא: אם תאונת הילד הייתה בחצר בית הספר במסגרת שיעור התעמלות, והילד נפצע כתוצאה מנפילה בזמן משחק כדוררגל - זוהי רשלנות של בית הספר ועל כך ניתן לתבוע הן את משרד החינוך והן את המועצה המקומית או העירייה בתביעה נוספת, שמתבססת על עוולת הרשלנות.

נשאלת השאלה מה היא הרשלנות של משרד החינוך בכך שהילד נפצע במשחק כדוררגל? התשובה לכך היא במגרש. אם מדובר במגרש דשא תיקני, יתכן ואין רשלנות של משרד החינוך או רשלנות של המועצה המקומית/העירייה. ואולם, אם המשחק התקיים במגרש מאספלט או מבטון, והילד נפל ונפצע כתוצאה מהמגרש הקשיח, כנראה שמדובר ברשלנות של בית הספר. כלומר, רשלנות של משרד החינוך ו/או המועצה המקומית/העירייה. במאמר מוסגר עלי לציין שבדרך כלל בתביעות כאלה יש שני נתבעים, מכיוון שברוב המקומות משרד החינוך אחראי על המורים - אלה שנתנו את ההוראות הפזיזות, והמועצה המקומית/העירייה אחראית על המבנה ועל תחזוקתו. לכן, בדרך כלל התביעה היא נגד שני גורמים אלה. 

במקרים כאלה יש להצטייד מבעוד מועד בתמונות ו/או סרטוני וידאו שמתארים את המחדל של בית הספר. בשלב מאוחר יותר, קרוב לוודאי שיהיה קשה לצלם את התמונות כי לפעמים המועצה המקומית/העירייה או משרד החינוך מזדרזים לתקן את המחדל, ואז האפשרות לתאר את הנזק מצטמצמת.


חשוב לציין שבמקרה של תביעה נגד משרד החינוך ו/או המועצה המקומית/העירייה, לא נערך קיזוז של הכספים שהתקבלו במסגרת פוליסת ביטוח תאונות תלמידים, וכל תביעה היא עצמונית לחלוטין ואינה מתחשבת בתוצאות או בסכומים של התביעה השניה.


מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתאונות ילדים כבר בשלביה הראשונים של הפגיעה, כדי שיהיה ניתן לבסס ביתר קלות את שאלת אחריותו של המזיק (מועצה מקומית/עירייה או בית ספר) בתיק המשפטי. 
 

פנה אלינו לקבלת יעוץ ראשוני עוד היום בטלפון:

            1800-229-444