תביעות פוליו

תביעות  שיתוק ילדים(פוליו)

נכה פוליו אשר נותרה לו נכות צמיתה בשיעור של עד 75%, יקבל על פי חוק הפיצוי לנפגעי פוליו, פיצוי חד פעמי בגובה 57,000 ₪. אם הנכות שנותרה הינה מעל ל 75% הפיצוי החד פעמי הינו בגובה 114,000 ₪. נכה פוליו אשר נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 95% ומעלה זכאי למענק חד פעמי על סך של כ 137,000 ש"ח. סכום זה ימשיך להיות  צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן ב- 1 לינואר מידי שנה.

את המענק מקבלים בשני תשלום מחצית המענק במועד ההכרה, ואת המחצית השנייה בתום 12 חודשים ממועד ההכרה בנכה הפוליו כנכה פוליו על פי חוק הפוליו.

בנוסף לסכום המצויין לעיל, זכאי נכה הפוליו בעל שיעור נכות בגובה 100% לקבל, על פי חוק הפוליו, קיצבה חודשית בסכום השווה ל 50% מהשכר הממוצע במשק, קרי פיצוי חודשי מידי חודש בסך של - 4200 ₪, נכון לשנת 2010 . נכה פוליו בעל שיעור נכות הנמוך מ- 100% אך גבוה מ-20% זכאי לקיצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין הסכום האמור לעיל, שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבע לו לבין 100%. 

לדוגמא: נכה פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור של 50% יקבל קיצבה חודשית בסך של כ- 2100₪, שהינם 50% מ 4,200₪.  נכה פוליו בעל נכות צמיתה בשיעור 75% יקבל קיצבה חודשית בסך של כ- 3,150 ₪, שהינם 75% מ 4,200 ₪.

במידה וחלה החמרה בשיעור של 10% נכות ומעלה, תגדל הקצבה החודשית שמקבל הנפגע בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו.

נכה פוליו שדרגת הנכות שנקבעה לו בגין הפוליו נמוכה מ20%, יקבל מענק חד פעמי מוגדל. גובה התוספת למענק שיקבלו נכי פוליו קלים מחושבת  על פי הנוסחה הבאה:  

מחצית השכר הממוצע במשק X  דרגת הנכות X   המקדם 70            את כל תוספת למענק מקבלים נכי הפוליו שהגישו תביעת פוליו על פי חוק הפוליו, בחיד עם התשלום הראשון.

חשוב לציין שעל פי החלטת הבג"ץ נכי פוליו שלקו במחלה בישראל לפני קום המדינה, זכאים לקבל את המענק החד פעמי ואת הגימלה, בדיוק כמו נכי פוליו שלקו במחלה בישראל אך לאחר קום המדינה. אין כיום הבדל בין שתי האוכלוסיות. 

ואולם, נכי פוליו שלקו במחלה בחו"ל שתביעותיהם נקראות גם תביעות פוליו חו"ל, נמצאים במעמד אחר וזאת מהסיבות הבאות:

  • המענק החד פעמי לנכי פוליו חו"ל מתחלק לשלושה חלקים במקום לשני חלקים.
  • תחילת הזכאות של נכי פוליו שחלו בחול היא מתחילת 2012 ולא מתחילת 2007 כמו נכי הפוליו שקיבלו את המחלה בישראל.
  • נכי פוליו מחול, חייבים להוכיח שהם עברו ניתוח כלשהו בישראל והשניתוח מתחייס למחלת הפוליו. 
  • את הניתוח נכי הפוליו מחו"ל היו חייבים לעבור לפני שנת  1970 

התיקון לחוק הפוליו בו הוסדרו של נכי הפוליו שקיבלו את המחלה בחו"ל הוסדר רק בשנת 2012. לצורך הוכחת הניתוח כרוכה במאבק ולשם כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפוליו מחול

  • המוסד לביטוח לאומי נאבק בנכי הפוליו שהגישו ועדיין מגישים תביעות על פי חוק הפוליו במספר מישורים:
  • המוסד לביטוח לאומי  מנסה לטעון שלא מדובר בנכה פוליו אלא בנכה ממחלה אחרת 
  • המוסד לביטוח לאומי מנסה לטען שאת הפוליו קיבל נכה הפוליו מחו"ץ לישראל ואז מוטל על נכה הפוליו נטל משפטי נוסף שאותו יש להוכיח
  • המוסד לביטוח לאומי בדרך כלל מנסה לטעון שהנכות היא הרבה יותר קלה מהנכות בפועל.
חשוב לציין שהמוסד לביטוח לאומי מתנגח ונאבק בנכי הפוליו ועל כן בטרם הגשת התביעה כדאי להתייעץ עם עו"ד לתביעות פוליו ולעיתים כדאי לשקול גם לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין לתביעות פוליו
 
היות ונכי שיתוק הילדים (פוליו) צפו שהמוסד לביטוח לאומי יאבק בהם בנוגע לדרגת הנכות להם הם זכאים על פי חוק הפוליו, הוכנס לחוק הפוליו סעיף 7, שמאפשר לנכה משיתוק ילדים (פוליו) , שנקבעה לו דרגת מוגבלות בניידות, לקבל את המענק החד פעמי ואת הגימלה הקבועה בחוק הפוליו, על פי אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לו בוועדה לעניני ניידות, ובכך להימנע מלהתייצב בפני הועדה הרפואית על פי חוק הפוליו. בחלק מהמקרים, מצליחים נכי שיתוק הילדים (פוליו)להיעזר בסעיף זה, אך המוסד לביטוח לאומי באמצעות הועדות לחוק הפוליו, מנסה בדרך כלל להתחמק מסעיף זה בחוק, בטענות שונות ומשונות  כגון שהמוגבלות בניידות נקבעה לא רק על פי חוק הפוליו אלא גם כתוצאה מליקויים נוספים. גם לצורך כך כדאי מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין לניידות  או בשירותיו של עו"ד לשיתוק ילדים

זהו רק מאמר בסיסי ביותר המתייחס לחוק הפוליו. באתר זה יש אינפורמציה נוספת בנושא חוק הפוליו, הפרשנות שלו וההתפתחויות שלו כדאי להמשיך לגלוש באתר ולקבל אינפורמציה נוספת בחוק הפוליו שעשויה לעזור מאוד לכל נכה פוליו.

אינפורמציה נוספת וחשובה בנוגע לנכי פוליו שלקו במחלה בחול ניתן למצוא באתר זה. לצורך כך לחץ: זכויות נכי פוליו מחול

נוטריון ועו"ד גיל גולדרייך הינו עורך דין המתמחה בתביעות פיצויים נגד המוסד לביטוח לאומי ומייצג כמות עצומה של נכי פוליו ונפגעי שיתוק ילדים. משרד עורך דין גולדרייך הוא משרד עורכי דין לפוליו ומשרד עורכי דין לתביעות פוליו עו"ד גולדרייך הגיש כנגד המוסד לביטוח לאומי עד היום כמות עצומה של תביעות על פי חוק הפוליו וזכה להרבה מאוד הצלחות בנושא. עורך דין גולדרייך הוא חבר הנהלה באחווה ארגון נכי חיפה והצפון שנותן שירותים שונים לציבור הנכים בכל צפון הארץ. משרד עורכי הדין של נוטריון ועורך דין גיל גולדרייך ממוקמים בחיפה ובתל אביב. עורך דין גולדירייך הוא עורך דין לפוליו וכן הוא עורך דין לשיתוק ילדים. גם עורכת דין ימית ישראל היא עו"ד לתביעת פוליו ועו"ד פוליו

התקשר עכשיו לקבלת ייעוץ לטלפון: 1-800-229-444 

וקבע פגישת יעוץ ראשוני! 

כדי להצליח בתביעת פוליו כדאי להתייעץ עם עו"ד לפוליו