נכות מנופה

נכות מנופה 

ליקויים רפואיים שאינם נלקחים בחשבון בקביעת אחוז הנכות ("ליקויים מנופים")

ברשימת המבחנים קיימים ליקויים רפואיים, שבתקנות נקבע שאינם משפיעים על הכושר לעבוד ולהשתכר, כלומר הרופא קבע שהליקויים קיימים, אולם הם לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית.

לדוגמה: מי שעבר כריתת שתי צלעות מצד אחד, והרופא קבע לו על פי סעיף ליקוי 38 (1) (ב)

(4) נכות רפואית בשיעור 10%. אחוז זה לא יילקח בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית

("ליקוי מנופה").

להלן הרשימה המלאה של סעיפי הלקוי המנופים: