פעולות איבה ונפגעי חרדה


זכויות נפגעי טרור - נפגעי פעולות איבה ונפגעי חרדה

אנו שמחים שאתה מתעניין ולומד על זכויותיך כנפגע טרור או נפגע פעולת איבה. גם לאחר שתסיים לקרוא את כל המאמרים באינטרנט, עדיין לא תוכל להיות משוכנע בנוגע לזכויותיך כנפגע טרור, כנפגע מלחמה או כנפגע פעולת איבה. ולכן הקריאה גם של מאמר זה אינה מהווה תחליף לייעוץ במשרד עורכי דין לנפגעי פעולות איבה או לייעוץ עם עורך דין לנפגעי חרדה. 

לא את כל הזכויות  ניתן למצוא בחוק נפגעי פעולות איבה או באינטרנט! הפרשנות שנותן המוסד לביטוח לאומי לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה גורמת לחוק, לקבל צביון השונה לחלוטין מכוונת המחוקק. אם אתה אדם אחראי כדאי שתתייעץ עם עורך דין לפעולות איבה או עם עורך דין לנפגעי חרדה, בטרם תמלא את הטפסים של המוסד לביטוח לאומי.

אם אתה רואה את עצמך כנפגע טרור אתה חייב ייעוץ מיידי של עורך דין לפעולות איבה - עורך דין לנפגעי חרדה

אם אתה נפגע חרדה קל וחומר שאתה זקוק לייעוץ מיידי של עורך דין לנפגעי חרדה - עורך דין לפעולות איבה

גם לאחר שתקרא את החוק, לא תוכל להימנע מלהתייעץ עם עורך דין לנפגעי פעולות איבה, אז מדוע שלא תתקשר עכשיו ותברר את זכויותיך?

אנו משרד עורכי דין לפעולות איבה . במשרדנו יש מספר עורכי דין לנפגעי טרור לרבות: עורך דין לנפגעי חרדה, עורך דין לפעולות איבה, עורך דין לנפגעי טרור,עורך דין נפגעי חרדה ועוד. עורכי דיןלפגיעות אחרות של פעולות איבה. אנא פנה אלינו.

בטלפון 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות.

נפגעי  טרור הם נפגעי פעולות איבה
 
בשנים האחרונות מדי פעם אנשי החמאס  ושאר ארגוני הטרור משגרים בעקר לדרום הארץ פצצות קסאם, פצצות מרגמה וטילי גראד. מאירועים אלה וגם מההתקפות על שדרות בתקופה של השנים  שקדמו למבצע עופרת יצוקה (וכם לאחר מבצע עופרת יצוקה), נפגעו ועדיין נפגעים תושבים בישראל. בעיקר אלה הגרים בישובים שדרות, אשקלון, אשדוד, באר שבע, שער הנגב, נתיבות, אופקים, קריית מלאכי ועוד... שמכונים כישובי "איזור עוטף עזה". על פי מקורות מודיעינים, יש לארגוני הטרור פצצות שמגיעות גם לתל אביב. אמנם צהל הצטייד לאחרונה במספר סוללות של כיפת ברזל, אך מחלוקת שמדובר בפתרון חלקי שרק מצמצם את הבעיה ואינו פוטר את הנזקים שנגרמים לנפגעי הטרור. חלק מנפגעי הטרור נפצעו פציעות פיזיות ומרבית נפגעי הטרור נפגעו בעיקר בפגיעות נפשיות והוגדרו כנפגעי חרדה.
ואולם, במרבית המקרים נפגעי טרור, או כפי שהם נקראים נפגעי פעולות איבה,  או נפגעי חרדה, אינם זוכים לקבל את זכויותיהם על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ומסתבר שמרבית נפגעי החרדה עושים כמעט את כל הטעויות המשפטיות האפשריות, ועל כן בסופו של דבר הם אינם מוכרים כנפגעי פעולות איבה. במאמר זה אנו נותנים טיפים ועצות לנפגעי חרדה כי גם משרד עורכי דין לפעולות איבה או  עורכי דין לנפגעי חרדה, יתקשו לעזור לנפגע חרדה שלא השכיל לדאוג לזכויותיו כבר ביום ההפצצה.
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובע, כי כל האזרחים או תושבי ישראל או תיירים בישראל שנפגעו עקב פעולת טרור של מדינה או ארגון עוינים לישראל הם נפגעי טרור ומוגדרים כנפגעי פעולות איבה על פי החוק. לפיכך, כל נפגעי החרדה כתוצאה משיגור הפצצות של אירגון החמאס ושאר ארגוני הטרור עשויים להיכלל במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כנפגעי טרור.
כל עורך דין לנפגעי פעולות איבה או עורך דין לנפגעי חרדה יציין שעל מנת שנפגע חרדה יוכר כנפגע פעולות איבה (נפגע טרור) על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, עליו להתפנות לבית חולים באופן מיידי לאחר ההפצצה, לקבל טיפול רפואי ורצוי גם נפשי. חשוב מאוד, שיהיה בידי הנפגע דו"ח פציעה ערוך על ידי רופא ורצוי פסיכיאטר, המציין אבחון מלא ומקיף של הפגיעה והנזקים השונים שנגרמו לנפגע בגוף ו/או בנפש אם מדובר גם  בנפגע החרדה. הסברים נוספים בנוגע לדרך מילוי דו"ח הפציעה והדגשים שחייבים להיות מצויינים בתעודה הרפואית הראשונה, ניתן למצוא במקומות נוספים באתר שלנו.
 
הטיפ החשוב ביותר לנפגעי חרדה :
 
כמשרד עורכי דין לנפגעי חרדה וכמשרד עורכי דין לפעולות איבה אנו מדגישים שחשוב מאוד, להתלונן ביום ההפצצה על הפצצה ספציפית - קרי הפצצה מסוימת. כי אחרת המוסד לביטוח לאומי לא מכיר בנפגעי החרדה כנפגעי טרור או נפגעי פעולות איבה.
נפגעים רבים, שמגיעים לבית החולים או למוסדות הרפואיים מתלוננים על חרדות, שמקורן מהפצצות חוזרות ונשנות של ארגוני הטרור. אם בדוח הרפואי אין התמקדות בהפצצה מסוימת אלא מדובר שם על מספר הפצצות או על חרדות מאזעקות וכדומה התביעה תיכשל והנפגע לא יחשב כנפגע טרור או נכנפגע פעולות איבה. משרדי עורכי דין לנפגעי פעולות איבה ועורכי דין לנפגעי חרדה מבלים ימים רבים בבתי משפט אך ורק בשל הסיבה שהנפגע לא התמקד בהפצצה ספיציפית כשהגיע לבית החולים. גם עורך דין לנפגעי חרדה או עורך דין  לפעולות איבה לא תמיד מצליחים לשכנע את בית המשפט שאכן מדובר בפעולת איבה. לכן יש לזכור לפחות את הכלל הזה! 
 
יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, בהקדם האפשרי. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אמנם מאפשר את הגשת התביעה תוך שנה מיום הפגיעה, אך מניסיוננו, במרבית המקרים כשנפגעי טרור מחכים מספר חודשים ורק אז מגישים את התביעות, הם מאבדים חלק מזכויותיהם אם לא את כולן. אנו ממליצים להגיש את התביעות בהקדם, אולם רק לאחר התייעצות עם עורך דין לפעולות איבה שהוא גם עורך דין לנפגעי חרדה - עורכי דין  הבקיאים בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ורצוי במשרד עורכי דין לפעולות איבה או משרדי עורכי דין לנפגעי חרדה יש לברר שלמשרד עורכי הדין יש ניסיון מוכח בטיפול בנפגעי טרור ולרבות בנפגעי חרדה.
 
יש לציין, התנאי המוקדם להגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, הינו אישורה של "הרשות המאשרת" מטעם משרד הביטחון, שאכן מדובר בנפגעי טרור ושהפגיעה אכן נובעת מפעולת איבה כהגדרתה בחוק.
אם נפגע הטרור לא השכיל להצטייד בבית החולים בדו"ח פציעה ערוך ע"י רופא (ובמקרה שמדובר בנפגעי חרדה רצוי פסיכיאטר) ובו אבחון מלא, מקיף וממוקד בהפצצה מסוימת, רוב הסיכויים שהרשות המאשרת תדחה את תביעתו, והוא לא יוכר כנפגע טרור או כנפגע חרדה.
 
בעת הגשת תביעה, יש לצרף אישורים רפואיים, תלושי שכר של שלושת החודשים שלפני הפציעה וכדומה.
 
על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, דרגת הנכות שתיקבע לנפגעי הטרור תיקבע בשלבים מאוחרים יותר, בדרך כלל לאחר שיש התייצבות מסוימת במצב הרפואי ו/או הנפשי של נפגע הטרור. בדרך כלל, בהתחלה נקבעות נכויות זמניות ורק לאחר מכן קובעות הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי את הנכות הצמיתה של נפגעי הטרור. כל עורך דין לנפגיע חרדה ידגיש וימליץ לכל נפגע חרדה להתמיד בתלונות החרדה בפני המוסדות הרפואיים. נפגע חרדה שלא מתלונן בפני פסיכולוג ו/או פסכיאטר של קופת החולים  באופן תמידי, זכויותיו עלולות להיפגע. 
חשוב לציין, שהועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי נוברות, חוקרות ומפשפשות בעברו הרפואי והנפשי של נפגע הטרור במטרה "להלביש" את הנכות ממנה סובל נפגע הטרור על עברו הרפואי. במקרים רבים, הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי טוענות שנפגעי הטרור סבלו מפגיעות נפשיות או פיסיות קודמות. לדוגמא: נפגעת טרור, שטופלה מספר שנים לפני פעולת האיבה על ידי פסיכולוג פרטי בשל דיכאון לאחר לידה, לא הוכרה כנפגעת חרדה במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, בטענה שבעצם כל הבעיות הנפשיות שמהן היא סובלת נובעות מהדיכאון שהיה לה לאחר הלידה ולא כתוצאה מפעולת האיבה. על כן, אנו ממליצים שלא "לנדב" אינפורמציה מיותרת לועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי וחשוב מאוד להתייעץ בטרם הפנייה למוסד לביטוח לאומי עם עורך דין פעולות איבה או עורך דין לנפגעי חרדה.
נפגע טרור, שנקבעה לו דרגת נכות צמיתה שבין 19% - 10% זכאי למענק חד פעמי בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים (תלוי בדרגת הנכות). נפגע טרור שוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה כי הנכות שנותרה לו היא בשיעור של 20% ומעלה זכאי לקצבה חודשית.
 
על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי או של הרשות המאשרת או של הועדה רפואית ניתן לערער אך כדאי לעשות זאת באמצעות משרד עו"ד לפעולות איבה או עורך דין מיומן הבקיא בזכויות נפגעי חרדה.
 
נפגעי הטרור זכאים גם לטיפולים נפשיים, אך במקרים רבים הם אינם זוכים לקבל את הטיפול בגלל מחסור באינפורמציה.
 
נפגעי הטרור לרבות נפגעי חרדה, שנפגעו בנפשם באופן זמני קרי לתקופה של עד חודש אינם מוגדרים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כנכים אלא כנפגעי חרדה. נפגעי טרור אלה, זכאים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה לקבל עם הגשת תביעתם למוסד לביטוח הלאומי, טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי וכל עזרה אחרת שתסייע לנפגעי החרדה להיטיב את מצבם הנפשי.המימון של הטיפולים הנפשיים יפסק אם בסופו של דבר תקבע לנפגעי החרדה נכות צמיתה של פחות מ- 20%.
במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה זכאים נפגעי הטרור  ובני משפחתם להטבות ומענקים רבים כגון: החזר הוצאות לבני המשפחה כתוצאה מפגיעת הטרור, טיפול פסיכולוגי לנפגע ובני משפחתו, דמי ניידות, דמי נסיעה, החזר מס קנייה ומע"מ על מוצרים חשמליים, הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית, הנחות בטיפולי שיניים, השתתפות בחשבון הטלפון ובהתקנת קו טלפון, מימון יציאה למעיינות מרפא, השתתפות בהוצאות חימום הבית, הנחות במס הכנסה, פטור מאגרת רדיו וטלוויזיה והרשימה עוד ארוכה. ההטבות והמענקים ניתנים בהתאם לסוג הנכות ודרגתה. מענקים אלו ניתנים גם לנפגעי טרור שקיבלו מענק חד פעמי (שדרגת נכותם היא בין  10%- 19%). מומלץ להתייעץ עם עו"ד נפגעי חרדה או עם עו"ד פעולות איבה בנוגע לזכויות שמעניק החוק מעבר למענק החד פעמי או לגמלאותו החודשייות


קיימים מקרים בהם נפגעי הטרור זכאים עקב אותה פעולת איבה לתבוע גם על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וגם על פי  חוק אחר  מאחר ולא ניתן לקבל בו זמנית הטבות משני חוקים שונים, יש צורך לבחור חוק אחד מבין שני החוקים ולתבוע על פיו. לדוגמא: נפגע טרור אשר נפגע בפעולת איבה במהלך עבודתו, זכאי לבחור בין תביעה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה לבין תביעה על פי חוק הביטוח הלאומי – ענף נפגעי עבודה. צריך לבחור באחד החוקים ולפעמים הבחירה אינה פשוטה. בבחירה של החוק המועדף, יש לקחת בחשבון מרכיבים שונים לרבות גובה השכר, הטבות ומרכיבים נוספים הקיימים במסגרת כל חוק. על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין נפגעי חרדה הבקיא בחוקי נפגעי טרור ובפרט בנפגעי חרדה בטרם בוחרים בחוק המועדף.
 
אנו משרד עורכי דין לפעולות איבה ובמשרדנו יש בן השאר:עורך דין נפגעי חרדה, עורך דין נפגעי טרור וכן עורכי דין לנפגעי מלחמה. אנו מעניקים ייעוץ לכל פונה.
 אנא פנה אלינו לקבלת יעוץ עוד היום!

בטלפון: 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות.משרדנו  הוע משרד עורכי דין לפעולות איבה הנותן שירותים כמעט בכל  אזורי הארץ  יש לנו עורך דין פעולת איבה בחיפה עורך דין פעולות איבה בתל אביב, עו"ד פעולות איבה בעכו, עורך דין פעולות איבה בקריות, עורך דין נפגעי חרדה, בנהרייה, עורך דין נפגעי חרדה בקרית שמונה, עו"ד פעולות איבה בגוש דן, עו"ד פעולות איבה בראשון לציון, עורך דין נפגעי חרדה באשקלון, עו"ד פעולות איבה בקרית גת, עורך דין פעולות איבה בבאר שבע וכו..