ביטוח נפגעי תאונות

תביעות כנגד ביטוח לאומי על פי ביטוח נפגעי תאונות


בחוק הביטוח הלאומי קיים ענף בשם "ביטוח נפגעי תאונות". חוק ביטוח נפגעי תאונות מקנה כמעט לכל פצוע שנפגע בתאונה כלשהי ועקב התאונה איבד את כושרו  לתפקד, פיצוי חודשי למשך תקופה שלא תעלה על 90 יום (3 חודשים).

החוק חל על כל אדם מעל גיל 18 ושטרם הגיע לגיל פרישה, לרבות סטודנטים ועקרות בית. הגימלה לפי חוק זה משולמת לכל היותר בעד 90 ימי אובדן כושר התפקוד.

החוק אינו חל על תאונות דרכים, תאונות עבודה, ותאונות ו/או פציעות כתוצאה מפעולות איבה.

כל תושב ישראל שאירעה לו תאונה (אפילו בחו"ל), זכאי לקבל דמי תאונה בעד התקופה שבה הוא נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד (לא מסוגל לעבוד), ויש לו אישור רפואי על כך.


כמובן שחוק ביטוח נפגעי תאונות קובע  מספר סייגים:

א. הנפגע בתאונה לא עסק למעשה בעבודה כלשהי בתקופת האי כושר לעבוד.

ב. הנפגע נבדק בבדיקה רפואית  תוך 72 שעות ממועד התאונה (במקרים חריגים יכול המוסד לביטוח לאומי לתת ארכה מעבר ל- 72 שעות ועד לשבועיים).

ג. יש להגיש את התביעה לקבלת דמי תאונה תוך 90 יום ממועד התאונה. נפגע שיגיש את התביעה מאוחר יותר ממועד זה, קרוב לוודאי שלא יקבל פיצוי.

ד. הנפגע לא מקבל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה ממקור אחר, ולרבות מהמעביד, מקרן הפנסיה, תשלום תכוף במקרה של תאונות דרכים, דמי פגיעה במקרה שמדובר בתאונת עבודה, בזמן שהנפגע בתאונה נמצא במוסד לטיפול רפואי או סיעודי, שניתנים בו אכסון וכלכלה אם הזכאי שוהה במוסד כזה, שלא לשם קבלת טיפול רפואי או סיעודי הנובע מהתאונה.


שיעור התשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי :

שיעור דמי התאונה שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנפגעים הוא כשיעור הדמי פגיעה שהיה משולם לנפגע אם היה נפגע במסגרת העבודה.

לזכאי שביום התאונה היה עובד שכיר או עצמאי - 75% מן ההכנסה הממוצעת בשלושת החודשים  שקדמו ליום התאונה.

לזכאי שביום התאונה לא היה עובד עצמאי או שכיר (כגון עקרת בית או סטודנט שאין להם תלושי משכורת או הכנסות אחרות) - 25% מהשכר הממוצע במשק (כ2000 ש"ח לחודש).


משך תשלום דמי התאונה

בעיקרון, דמי התאונה ישולמו לפרק זמן של 90 יום.

לעובד שכיר או עצמאי לא ישולמו דמי תאונה בעד שני הימים הראשונים (אלא אם כן איבד הנפגע את הכושר לעבוד למשך תקופה העולה על 12 יום ואז הוא לא יקבל תשלום רק על יום התאונה).

למי שאינו עובד שכיר או עובד עצמאי (כגון: עקרת בית או סטודנט), לא ישולמו דמי תאונה בעד 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.

     

 אנא פנה אלינו לקבלת יעוץ!

בטלפון 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!


כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות