תשלום תכוף

 

אם ברצונך לקבל לתיבת הדאר האלקטרוני שלך, טיפים ועצות בנושא תאונות דרכים, יש למלא את פרטיך, ואנו נשלח לך בכל יום טיפ בעל ערך בנושא תאונות דרכים

 

*דואר אלקטרוני
*שם פרטי
שם משפחה

תשלום תכוף (תשלום על החשבון)

 כאשר אדם נפגע בתאונה, בדרך כלל, בנוסף לנזק הפיסי והנפשי, נגרמות לו גם הוצאות כספיות משמעותיות בעקבות פציעתו, לרבות הוצאות רפואיות, הוצאות בגין שירותי סיעוד וכמובן הפסדי השתכרות. ככל שהפציעה קשה יותר, כך לוקח זמן רב יותר עד שמסתיים הטיפול המשפטי בתיק. באותה תקופת ביניים ממושכת (שלעיתים נמשכת מס' שנים), הנפגע בתאונה עלול להיפגע קשות גם מבחינה כלכלית. בעבר, אחת הסיבות המרכזיות להסתבכויות כלכליות כאלה הייתה העובדה שהנפגע לא קיבל תשלומי ביניים (תשלומים תכופים) במהלך התקופת אי כושר לעבוד.

במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הותקנו תקנות שנתנו פתרון לבעיה קשה זו. התקנות קובעות שהנפגע זכאי לקבל מחברת הביטוח תשלומי ביניים (תשלומים תכופים). התשלום התכוף ניתן לנפגע על מנת לכסות את ההוצאות הכבדות של הנפגע ושל בני משפחתו כתוצאה מהתאונה, לרבות הוצאות רפואיות, הוצאות בגין שירותי סיעוד והפסדי השתכרות. המחוקק קבע, שמרגע שהנפגע פונה לחברת הביטוח בדרישה לקבלת תשלום תכוף, חייבת חברת הביטוח להעביר לו את התשלום תוך 60 יום. אם תוך 60 יום חברת הביטוח אינה מגיבה באופן חיובי לדרישה, זכאי הנפגע, באמצעות עורך דינו, לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת תשלום תכוף. בתי המשפט מקיימים את הדיון בסוגיית התשלום התכוף במהירות מרבית. הדיון מתקיים תוך זמן קצר מכיוון שאם יתנו להליך זה להמשך זמן רב מדי, תרוקן מתוכן כל מטרת המחוקק בהתקנת תקנות התשלום התכוף. אחת מהסיבות שבגינן מומלץ לפנות בסמוך למועד התאונה לקבלת עזרה מעורך דין היא נושא התשלום התכוף. כל עוד הנפגע בבית החולים, יש לנפגע ולבני משפחתו הרגשה מוטעית, שלא צריך למהר בפניה לעורך הדין. לדאבוני הרב, רבים מהנפגעים פונים לקבלת עזרה מעורך דין, רק  מס' שבועות לאחר הפגיעה. בעיכוב זה הם לעיתים גורמים לעצמם נזק כלכלי. למעשה, מניין 60 הימים שצוינו לעיל, מתחיל מהרגע שבו חברת הביטוח קיבלה מעורך הדין דרישה ראשונה בכתב. מכאן נובע, שכל עיכוב בפנייה לעורך הדין גורר אחריו עיכוב בקבלת התשלום התכוף. על כן, מומלץ לפנות לעורך הדין בהקדם האפשרי, גם על מנת שיתחיל לפעול לקבלת תשלום תכוף וכמובן על מנת שייתן לנפגע ולבני משפחתו עצות ראשוניות שיעזרו להם לממש את מלוא זכויותיהם בתביעה. יש לציין שאם הנפגע זקוק לעזרה בבית (מטפלת, אחות צמודה, וכו'...), חשוב שבתעודת השחרור מבית החולים ירשם במפורש שהנפגע זקוק לשירותי סיעוד ועזרה בבית, וזאת על מנת להקל על תהליך קבלת ההחזר הכספי בגין הוצאה זו. במקרים רבים, חברות הביטוח מנסות להתחמק או להפחית מגובה התשלומים התכופים, הנדרשים על ידי הנפגע ומשפחתו, וזאת משיקולים אסטרטגיים שונים בניהול התיק.

יש לציין שהדיון המשפטי בסוגיות התשלום התכוף בדרך כלל אמור להסתיים בדיון אחד. אם לחברת הביטוח יש ספקות של ממש בשאלות כגון: האם הייתה פוליסת ביטוח חובה בתוקף, האם רישיון הנהיגה היה בתוקף, האם בכלל מדובר בתאונת דרכים וכו'בית המשפט בדרך כלל יפסוק שעל חברת הביטוח לתת לנפגע תשלום תכוף כמימון ביניים, ואם במשפט העיקרי יתברר שבאמת לא היה כיסוי ביטוחי או שהתאונה אינה נופלת בהגדרה של תאונת דרכים, חברת הביטוח תהיה זכאית לגבות מהנפגע את כל התשלומים ששילמה כתשלומים תכופים.

חשוב לציין, כל סכום כסף ששולם כתשלום תכוף, יקוזז בסופו של דבר מסכום התביעה העיקרי. לדוגמא: אם במשפט העיקרי השופט יקבע שהפיצוי המגיע לנפגע הוא מיליון ש"ח, והנפגע קיבל תשלומים תכופים על סך 20,000 ש"ח, חברת הביטוח תקזז את התשלומים שכבר שילמה כתשלום תכוף, והנפגע יקבל למעשה כפיצוי רק 980,000 ש"ח. בנוסף, חשוב לציין שהרבה נפגעים עסוקים מאוד (ובצדק) בשאלת התשלום התכוף, ואף מודדים את יכולתו של עורך הדין על פי גובה התשלומים התכופים שהצליח להשיג. גישה זו היא שגויה. לא ניתן ולא רצוי לבחון את יכולתו המשפטית של עורך הדין על פי הצלחתו בהשגת התשלום התכוף, וחשוב לזכור שזהו הליך משני שאינו קובע דבר לגבי ההליך העיקרי, ואת עיקר המאמץ המשפטי יש להשקיע בהליך העיקרי. 

על פי החוק והפסיקה גובה התשלום התכוף יתבסס בעיקר על המרכיבים הבאים:

 • הכנסתו הממוצעת של הנפגע בחודשים שקדמו לאירוע התאונה.
 • הפסדי ההשתכרות בפועל.
 • ההוצאות שיש לנפגע לאחר התאונה וכתוצאה מהתאונה.

 

על מנת לזרז את קבלת התשלום התכוף, וכן על מנת לדאוג לכך שסכום התשלום התכוף יהיה סביר, כדאי שכל נפגע יהיה מודע לכללים הבאים:

 

 • אם הנפגע היה אדם עובד - יש להצטייד מבעוד מועד בשישה תלושי משכורת שקדמו לאירוע התאונה.
 • יש להשיג אישור  ממשטרת התנועה המעיד על אירוע התאונה.
 • יש לשמור על עותק מפוליסת ביטוח החובה של הרכב.
 • יש לצלם את רישיון הנהיגה של הנהג משני צדדיו.
 • אם הנפגע עדיין מאושפז בבית החולים, יש לבקש מהרופא המטפל בבית החולים לתת דו"ח ביניים על מצבו הרפואי של הנפגע.
 • יש להצטייד בתעודת שחרור מבית החולים.
 • יש לדרוש ולשמור על כל הקבלות בגין ההוצאות שנגרמות לנפגע ולבני משפחתו הקשורות באופן ישיר לתאונה, לרבות תשלום לאמבולנס והוצאות נסיעה במוניות (במידה והנפגע ובני משפחתו נוסעים בכלי רכב פרטי יש להכין כרטיסי רכב וכדאי להתייעץ עם עורך דין מנוסה על דרך הכנת כרטיס זה).
 • במידה והנפגע הינו אדם עובד ולא נותרו לו ימי מחלה על פי חוק דמי מחלה, והמעביד בכל זאת מעוניין לעזור כספית, יש להתייעץ עם עורך דין לפני תשלום המשכורת בשאלה כיצד יש לרשום את העזרה הכספית בתלוש המשכורת, וזאת על מנת שלא לפגוע בסכום התשלום התכוף או בתיק העיקרי.
 • במידה והנפגע מעסיק עוזרת ו/או מטפלת בתקופה שלאחר התאונה, רצוי לדווח על אותה מטפלת או עוזרת למוסד לביטוח לאומי  משתי סיבות עיקריות:
  • אם תיפגע אותה עובדת בזמן עבודתה יכולה להיות הסתבכות משפטית נוספת של הנפגע ובני משפחתו.
  • בשל הסיבה שהדיווח למוסד לביטוח לאומי מהווה ראיה לכאורה שאכן שולמה ההוצאה בגין מטפלת או עוזרת.

 במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן לדווח למוסד לביטוח לאומי על העזרה, יש לקבל את הפרטים המלאים של העוזרת וכן להחתים אותה על טפסים מתאימים, שהיא אכן הועסקה בשירותו של הנפגע, שוב תוך התייעצות עם עורך דין מנוסה.

 

אם ברצונך לקבל לתיבת הדאר האלקטרוני שלך, טיפים ועצות בנושא תאונות דרכים, יש למלא את פרטיך, ואנו נשלח לך בכל יום טיפ בעל ערך בנושא תאונות דרכים

 

*דואר אלקטרוני
*שם פרטי
שם משפחה