שירותי חירום

משטרת ישראל - 100

מגן דוד אדום - 101 לפירוט סניפי מד"א לחץ כאן

שירותי אמבולנס פרטיים

שירותי גרר וחילוץ

שירותי חירום רפואיים

חברה קדישא